index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Мороз О.А. - Проблеми розвитку уяви в старшому дошкільному віці у дітей із загальним недорозвиненням мовлення

25.11.2016

Відомості про автора: Мороз Ольга Анатоліївна, аспірант, директор дитячого центру Академії розумників «Smart kids», Біла Церква, Україна.

У статті розглядається проблема формування уяви у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення. Здійснено вивчення наукової літератури по темі дослідження. В своєму дослідженні ми керуємось таким визначенням уяви - це психічний процес, що полягає у створенні людиною нових образів на основі її попереднього досвіду. Зазначено, що незважаючи на значну кількість наукової літератури, присвяченої вивченню уяви, деякі аспекти даного питання залишаються мало розробленими. Зокрема, недостатньо дослідженим є взаємозв’язок розвитку мовлення і уяви в цілому. В основі нашої роботи було положено припущення про те, що мовленнєва патологія та особливості психічного розвитку дітей із загальним недорозвиненням мовлення негативно відображається на особливостях уяви, що приводить до якісного та кількісного відхилення в її розвитку. Відповідно до мети констатувального дослідження було проведено 2 серії експерименту. Перша серія спрямована на вивчення 2-х видів невербальних форм уяви: репродуктивної та творчої (продуктивної). Друга серія констатувального дослідження спрямована на виявлення особливостей і рівня розвитку саме вербальної уяви (фантазії), а також оригінальності та гнучкості мислення. У констатувальному дослідженні ми використали такі експериментальні методики: · Методика Е.П.Торренса «Неповні фігури» (модифікований варіант); · Методика О.Є.Кравцової «Де чиє місце»; · Модифікована гра «Якби…»; · Модифікована методика «Придумай гру»; · Тест «Неіснуюча тварина». Зроблений опис кожної з методик констатувального етапу дослідження. А саме: мета, інструкція методики, процедура проведення, критерії аналізу результатів. Надалі ми працюємо над експериментальним вивченням особливостей уяви дітей із загальним недорозвиненням мовлення та виявлення особливостей уяви у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.

Ключові слова: спеціальна психологія, уява, діти старшого дошкільного віку, загальне недорозвинення мовлення, методики.