index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Одинченко Л.К. - Методична організація роботи зі структурними компонентами підручника географії в навчанні дітей з розумовою відсталістю

25.11.2016

Відомості про автора: Лариса Одинченко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологій корекційної та інклюзивної освіти державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», Слов’янськ, Україна.

У статті представлено результати теоретичного дослідження проблеми організації роботи зі структурними компонентами підручника на уроках географії в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для розумово відсталих дітей. Автором проаналізовано науково-методичні роботи провідних учених- дефектологів із питань обґрунтування ними освітньої, корекційно- розвивальної та виховної ролі підручника географії й актуальні завдання із його використання в навчанні дітей з вадами розумового розвитку. З’ясовано проблеми, що пов’язані з методичними особливостями роботи вчителя географії з підручником. Встановлено, що структурно-змістовими компонентами сучасного підручника географії для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів є тексти (навчальні, додаткові для позакласного читання) та позатекстові компоненти (апарат організації засвоєння знань, ілюстративний матеріал, апарат орієнтування). Розкрито специфіку роботи на уроках географії як з кожним структурним компонентом навчальної книжки окремо, так і з деякими елементами – одночасно. Автором висвітлено методичну організацію роботи на уроках географії з текстом підручника як єдиним цілим. Доведено, що застосування вчителем різноманітних прийомів роботи з текстової складової підручника географії визначається навчальними і корекційними завданнями уроку, характером статті, пізнавальними можливостями та психічними особливостями розумово відсталих школярів. Управління навчально-пізнавальної діяльністю учнів з порушенням інтелекту здійснюють позатекстові компоненти підручника географії. Тому автором особлива увага приділена розкриттю вимог до організації роботи з деякими елементами апарата орієнтування підручника, питаннями і завданнями до початку навчальної статті й після неї. Визначено прийоми роботи з наочно-ілюстративним матеріалом підручника на уроках географії, з’ясовано їх значущість у конкретизації географічних уявлень розумово відсталих учнів, висвітлено деякі методичні аспекти роботи з ілюстраціями підручника.

Ключові слова: спеціальна загальноосвітня школа, розумово відсталі учні, географія, підручник, текст, позатекстові компоненти.

Статистика кількість переглядів1102 кількість завантажень700