index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №7 (2016)

Руденко Л.М., Федоренко М.В. - Мультимодальна програма корекції поведінкових порушень у розумово відсталих дітей
Руденко Л.М., Федоренко М.В. - Мультимодальна програма корекції поведінкових порушень у розумово відсталих дітей
Відомості про авторів: Лілія Руденко, доктор психологічних наук, професор кафедри спеціальної психології та медицини Факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна. Марина Федоренко, кандидат психологічних наук, ста...
Савицький А.М. - Особливості реалізації уявлень про себе та навколишнє середовище у дітей з синдромом Дауна на початковому етапі індивідуалізованого навчання
Савицький А.М. - Особливості реалізації уявлень про себе та навколишнє середовище у дітей з синдромом Дауна на початковому етапі індивідуалізованого навчання
Відомості про автора: Андрій Савицький, кандидат педагогічних наук, доцент Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна.  У статті на основі аналізу наукових праць вітчизняних та зарубіжних дослідників розглядається проблема готовності до індивідуалізованого н...
Савінова Н.В. - Проблеми підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу
Савінова Н.В. - Проблеми підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу
Відомості автора: Наталія Савінова, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв, Україна. У статті розглядаються проблеми інклюзивного навчання дітей з психофізичними порушеннями та підготовк...
Синьов В.М., Шеремет М.К., Руденко Л.М., Шульженко Д.І. - Освітньо-психологічна інтеграція школярів із психофізичними порушеннями в сучасних умовах України
Синьов В.М., Шеремет М.К., Руденко Л.М., Шульженко Д.І. - Освітньо-психологічна інтеграція школярів із психофізичними порушеннями в сучасних умовах України
Відомості про автора: Синьов В.М. доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки, академік НАПН України. Шеремет М.К. доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії. Руденко Л.М. доктор психологічних наук, професор кафедри спеціальної психологи та медицини. Шульженко...
Синьова Є.П., Федоренко С.В., Федоренко І.В. - Вивчення стану сформованості дій самообслуговування в молодших дошкільників зі зниженим зором
Синьова Є.П., Федоренко С.В., Федоренко І.В. - Вивчення стану сформованості дій самообслуговування в молодших дошкільників зі зниженим зором
Відомості про автора: Євгенія Синьова, доктор психологічних наук, професор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Київ, Україна. Світлана Федоренко, доктор педагогічних наук, професор, професор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Київ, Україна. ...
Сімко А.В. - Особливості психомоторного розвитку розумово відсталих дітей на різних рівнях побудови рухів
Сімко А.В. - Особливості психомоторного розвитку розумово відсталих дітей на різних рівнях побудови рухів
Відомості про автора: Сімко Алла, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У статті розглянуто опис координованості, як психомоторної яко...
Скрипник Т.В. - Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра
Скрипник Т.В. - Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра
Відомості про автора: Тетяна Скрипник, доктор психологічних наук, профессор Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна. У статті наголошено на актуальній необхідності розбудови в Україні фахової допомоги дітям з аутизмом, яка має здійснюватися за визнаними міжнародною спільнотою станда...
Соколова Г.Б. - Актуальні питання психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дитину з обмеженими можливостями здоров’я
Соколова Г.Б. - Актуальні питання психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дитину з обмеженими можливостями здоров’я
Відомості про автора: Соколова Ганна Борисівна, кандидат психологічних наук, «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» місто Одеса, Україна. У статті розглянуто проблеми, з якими стикаються сім'ї, які виховують дітей з обмеженими можливостям...
Татьянчикова І.В. - Шляхи забезпечення соціалізації дітей з вадами інтелектуального розвитку в спеціальному навчальному закладі
Татьянчикова І.В. - Шляхи забезпечення соціалізації дітей з вадами інтелектуального розвитку в спеціальному навчальному закладі
Відомості про автора: Татьянчикова Ірина, доктор педагогічних наук, доцент кафедри технологій корекційної та інклюзивної освіти Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ Донецької області, Україна. У статті розглянуто проб...
Тищенко В.В. - Логопедична тераностика: концепт нового напряму діагностики та корекції мовленнєвих порушень
Тищенко В.В. - Логопедична тераностика: концепт нового напряму діагностики та корекції мовленнєвих порушень
Відомості про автора: Владислав Тищенко, кандидат психологічних наук, доцент Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, Київ, Україна. У статті представлено науково-теоретичний аналіз тераностики як сучасної методології наукових досліджень, що репрезентує новий міждисциплінарний ...
Ткач О.М. - Тематика та зміст занять з формування семантичних полів слів на різних етапах реалізації корекційної методики
Ткач О.М. - Тематика та зміст занять з формування семантичних полів слів на різних етапах реалізації корекційної методики
Відомості про автора: Оксана Ткач, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У статті подано змістові модулі та тематику корекційних занять, що проводяться з учнями з тяжкими порушенн...
Товстоган В.С. - Методика оцінки професійно-трудової компетентності в учнів із психофізичними порушеннями
Товстоган В.С. - Методика оцінки професійно-трудової компетентності в учнів із психофізичними порушеннями
Відомості про автора: Володимир Товстоган, кандидат педагогічних наук, доцент Херсонського державного університету, Херсон, Україна. В роботі на основі вивчення освітніх нормативних документів, аналізу наукових джерел дано визначення професійно-трудової компетентності, як мети і кінцевого результат...
Федоренко М.І., Руденко С.В. - Особливості правового виховання старшокласників з порушеннями зору
Федоренко М.І., Руденко С.В. - Особливості правового виховання старшокласників з порушеннями зору
Відомості про автора: Мирослав Федоренко, кандидат педагогічних наук, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Київ, Україна. Софія Руденко, аспірант, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Київ, Україна. У статті розкрита актуальність вивчення стану та особли...
Хворова Г.М. - Програма сприяння компетентному батьківству дітей з полісистемними порушеннями розвитку у реабілітаційних закладах
Хворова Г.М. - Програма сприяння компетентному батьківству дітей з полісистемними порушеннями розвитку у реабілітаційних закладах
Відомості про автора: Ганна Хворова, кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри ортопедагогіки та реабілітології, факультет корекційної педагогіки та психології, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м.Київ. Стаття присвячена практичним питанням створення та...
Хохліна О.П. - До проблеми суті категорії відображення у психології
Хохліна О.П. - До проблеми суті категорії відображення у психології
Відомості про автора: Хохліна Олена, доктор психологічних наук, професор Національної академії внутрішніх справ. У статті представлено результати теоретичного дослідження проблеми суті категорії відображення у психології. Категоріальний апарат психології є складовою її методології – інструмен...
Чопік О.В. - Роль інтерактивних методів у формуванні колективу інклюзивного класу
Чопік О.В. - Роль інтерактивних методів у формуванні колективу інклюзивного класу
Відомості про автора: Олена Чопік, кандидат педагогічних наук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. Стаття присвячена актуальній проблемі формування колективу інклюзивного класу, зокрема, питанню використання педагогами інте...
Шевцов А.Г. - Кваліфікаційна характеристика окупаціонального терапевта (ерготерапевта) в системі корекційно-реабілітаційної роботи
Шевцов А.Г. - Кваліфікаційна характеристика окупаціонального терапевта (ерготерапевта) в системі корекційно-реабілітаційної роботи
Відомості про автора: Андрій Шевцов, доктор педагогічних наук, професор кафедри ортопедагогіки та реабілітології Національного національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У статті розглянута кваліфікаційна характеристика популярної за кордоном спеціальності із сф...
Шевцова Я.В., Полещук С.В. - Порівняльний аналіз стану психомоторики і перцептивно-когнітивних функцій учнів з вадами інтелекту
Шевцова Я.В., Полещук С.В. - Порівняльний аналіз стану психомоторики і перцептивно-когнітивних функцій учнів з вадами інтелекту
Відомості про авторів: Шевцова Яна, кандидат психологічних наук, Херсонський державний університет, Херсон, Україна. Полещук Сабіна, кандидат біологічних наук, Херсонський державний університет, Херсон, Україна. У статті представлений аналіз результатів самостійного експериментального дослідження ...
Шевченко В.М. - Організація ігрової діяльності дітей з порушеннями слуху в дошкільному закладі
Шевченко В.М. - Організація ігрової діяльності дітей з порушеннями слуху в дошкільному закладі
Відомості про автора: Володимир Шевченко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Київ, Україна. У статті автор розкриває роль та значення ігор у вихованні дітей з порушеннями слуху, особливості ігор дітей, формулює завдання, висвітлю...
Шульженко О.Є. - Теоретико-методологічні основи особистісної готовності спеціального (практичного) психолога до корекційної роботи з дітьми із порушеннями аутистичного спектру
Шульженко О.Є. - Теоретико-методологічні основи особистісної готовності спеціального (практичного) психолога до корекційної роботи з дітьми із порушеннями аутистичного спектру
Відомості про автора: Олександр Шульженко, Національний педагогічний університет ім.і М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна. У статті розглядається теоретико-методологічні аспекти проблеми формування особистісної готовності спеціальних (практичних) психологів до корекційної роботи. Здійснено теоретичн...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • В.А. Гладуш - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
 • Марек Палюх - доктор габілітований гуманітарних наук, Жешувський університет м. Жешув, Польща.
 • М.І. Супрун доктор педагогічних наук, професор кафедри психопедагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
 • В.М. Лабунець доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія:

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор;
 • Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • А.Г. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 3 від 31 березня 2016 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – T.1. - 452 с.

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – T.2. - 486 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання корекційної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з порушеннями психофізичного розвитку як в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань України і в міжнародну базу Index Copernicus.

Збірник наукових праць адресується спеціалістам в галузі корекційної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології. 

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2016