index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Притиковська С.Д. - Дослідження проявів аутичного спектру у дітей з сенсомоторною алалією

25.11.2016

Відомості про автора: Притиковська Світлана, кандидат педагогічних наук, доцент Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, Одеса, Україна.

Стаття порушує питання теоритичного та практичного психолого – педагогічного вивчення проявів розладів спектру аутизму (РСА) у дітей з сенсомоторною алалією. У статті наголошено про важливість відокремлення порушення мовлення при аутизмі від таких тяжких порушень мовленнєвого розвитку як моторна і сенсорна алалія. Найбільш складніше диференціювати аутизм і сенсорну алалію. При аналізі останніх досліджень і публікацій з'ясовано, що у роботах різних авторів виявлені особливості мовленнєвого розвитку і структури дефекту при алалії на основі застосування різних критеріїв: фізіологічних, клінічних, психологічних, лінгвістичних, психолінгвістичних. Дослідники у своїй діяльності широко спираються на методологію комплексного синдромального підходу до аналізу дефекту. Домінуючим при цьому є психолінгвістичний аспект вивчення. Патогенез алалії розкрито з урахуванням нейропсихологічних засад. Наведено перелік дослідженнь зарубіжних і українських вчених щодо клінічних, психологічних педагогічних аспектів вивчення аутистичних розладів у дітей. Узагальнюючи огляд науковіх джерел зроблено вісновок про супровід алалії мовленнєвим негативізмом і емоційно-особистісними порушеннями. Розлади аутичного спектру не є простою механічною сумою окремих труднощів: тут прослідковується певна закономірність дизонтогенезу, що охоплює увесь психічний розвиток дитини... Враховуючи недостатність даних для прослідкування частоти порушень емоційно-вольової сфери, специфічних поведінкових реакцій, порушень психічних функцій при сенсомоторній алалії і співвідношення ціх розладів з проявами аутичного спектру, проведено відповідне обстеження дітей. На підставі ряда чинників, які допомагають розмежувати дітей з алалією від дітей зі схожими станами та оцінки частоти аутичних проявів у дітей з сенсомоторною алалією з'ясовано, що прояви аутичного спектру у дітей з сенсомоторною алалією спостерігаються завжди, серед яких найбільш притаманні: труднощі у побудові соціальних стосунків; труднощі у спілкуванні; наявність проблемної поведінки. Організація корекційно-розвивального процесу буде ефективною тільки тоді, коли фахівець зможе відокремити компоненти, які вирішують чітко поставлені корекційні задачи при роботі з сенсорномоторною алалією та проявими аутичного спектру.

Ключові слова: аутизм, сенсомоторна алалія, прояви аутічного спектру, розлади спектру аутізма, специфічні поведінкові реакції.

Статистика кількість переглядів2191 кількість завантажень1533