index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Рибак О.А. - Проблеми виховання дітей в сім'ях батьків з інвалідністю

25.11.2016

Відомості про автора: Ольга Рибак, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам'янець-Подільський, Україна.

В статті висвітлено ставлення до проблеми інвалідності в сучасному українському суспільстві, визначені основні права і свободи осіб з особливими потребами в Україні; охарактеризовано окремі особливості виховання дитини з типовим розвитком в сім'ї батьків з інвалідністю; здійснено опис диференційованих проблем функціонування сімей батьків з інвалідністю в залежності від інвалідизуючого фактору (сім'ї батьків з порушенням слуху, сім'ї батьків з порушенням зору, сім'ї батьків з порушення опорно-рухового апарату), а також виокремленні загальні проблеми, притаманні всім типам описаних нами сімей. В статті проаналізовано дотримання законодавчо закріплених прав та свобод осіб з інвалідністю та їх вплив на виконання сімейних функцій батьками, які мають особливі потреби, в умовах сучасної України. Охарактеризовані особливості процесу виховання дитини з типовим розвитком в сім'ях осіб з інвалідністю; зазначені особистісні особливості дитини, які можуть виникнути; описані суспільні бар'єри у функціонуванні сімей, в яких батьки мають особливі потреби; визначено статус, в якому перебувають такі сім'ї в українському суспільстві. В статті накреслені шляхи подолання проблем у процесі виховання дитини з типовим розвитком в сім'ях батьків з інвалідністю.

Ключові слова: рівність прав та свобод, людина з особливими потребами, сімейне виховання, дитина з типовим розвитком, батьки з інвалідністю.