index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Руденко Л.М., Федоренко М.В. - Мультимодальна програма корекції поведінкових порушень у розумово відсталих дітей

25.11.2016

Відомості про авторів: Лілія Руденко, доктор психологічних наук, професор кафедри спеціальної психології та медицини Факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

Марина Федоренко, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри спеціальної психології та медицини Факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

У представленій статті описано мультимодальну програму корекції поведінкових порушень, яка може бути застосована для розумово відсталих дітей. Проаналізовано психологічну, педагогічну, медичну літературу з проблеми поведінкових порушень, та визначено поняття «поведінка», «поведінкові порушення», що трактуються різними науковцями по різному. Представлена мультимодальна програма корекції поведінкових порушень у розумово відсталих дітей включає роботу за декількома напрямками: психологічному, педагогічному, медичному та базується на основних принципах психокорекції: комплексності корекційних впливів; єдності діагностики, профілактики та корекції; диференційованого та індивідуального підходу; особистісно-діяльнісного підходу; ієрархічному принципі психологічної корекції; каузальному. За представленою програмою психологічна корекція реалізується в індивідуальній та груповій формах. Індивідуальна психокорекція є первинним етапом роботи з розумово відсталими дітьми з поведінковими порушеннями, що передує груповій. В статті вказані завдання, особливості та переваги кожної з форм психологічної корекції. Обґрунтовано застосування для корекції поведінкових порушень у розумово відсталих дітей арт-терапії. Описана специфіка застосування всіх її методів: ігротерапії, ізотерапії, пісочної терапії, музикотерапії для даної категорії дітей. Окрім психологічного впливу на дітей через арт-терапію, мультимодальна програма корекції включає педагогічний, медичний, сімейний напрямки психокорекції. Робота з вчителями, вихователями та батьками полягає у інформуванні про особливості розумово відсталих дітей з поведінковими порушеннями, формуванні навичок керування поведінкою дитини в домашніх умовах та школі, наданні рекомендацій з загальними правилами взаємодії з такими дітьми. Медичний напрямок в мультимодальній програмі корекції поведінкових порушень у розумово відсталих дітей не є провідними, а лише допоміжним, що включає використання медикаментозної терапії. Встановлено взаємозв’язок між поведінковими порушеннями та соціальною дезадаптацію дітей.

Ключові слова: поведінкові порушення, розумова відсталість, психокорекція, психодіагностика, психопрофілактика, мультимодальна програма, соціальна дезадаптація, принципи психокорекції, ігротерапія, арт-терапія, пісочна терапія, ізотерапія.

Статистика кількість переглядів1987 кількість завантажень1492