index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Ткач О.М. - Тематика та зміст занять з формування семантичних полів слів на різних етапах реалізації корекційної методики

25.11.2016

Відомості про автора: Оксана Ткач, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна.

У статті подано змістові модулі та тематику корекційних занять, що проводяться з учнями з тяжкими порушеннями мовлення середнього шкільного віку. Визначено принцип відбору лексичного матеріалу та навчальні предмети, що стали підґрунтям для обраної тематики. Описано особливості структуризації лексичного матеріалу за трьома основними освітніми напрямками: людинознавчий, природознавчий та суспільствознавчий і обґрунтовано принцип вибору тем занять з огляду на вищеозначені напрямки. До кожного із освітніх напрямків сформовано завдання та перелік мовленнєвих знань та вмінь, що мають бути сформовані у результаті реалізації корекційної програми. Визначенні літературні джерела та інші інформаційні ресурси, які можуть використовуватись на різних етапах корекційної роботи. Описані критерії до вибору лексичного матеріалу: лексична, граматична та синтаксична доступність матеріалу; приналежність до різних частин мови; відповідність навчальним програмам для дітей з ТПМ визначених вікових категорій; висока частота їх вживання у повсякденному житті та на заняттях у школі; значимість слова для реалізації корекційно- виховної мети. Визначені компоненти психічної діяльності, що стали опорними для досягнення поставлених корекційних цілей.

Ключові слова: семантичне поле, навчальна програма, опорні групи лексики, освітні напрямки, тематика занять, корекційна спрямованість, актуалізація, синхронізація та гармонізація семантичних полів.

Статистика кількість переглядів767 кількість завантажень410
Ще статті цього автора