index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Заплатинська А.Б., Каліна В.Л. - Система баламетрики у корекційно-розвивальній роботі з дітьми із порушеннями психофізичного розвитку та труднощами у навчанні

24.11.2016

Відомості про авторів: Заплатинська Анна, старший викладач Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна.

Каліна Вікторія, студентка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна.

В статті розкривається система баламетрики, як засобу корекційно-розвивальної роботи з дітьми із порушеннями психофізичного розвиткута труднощами у навчанні. Подається історія створення даної системи та внеску науковців, які розробляли і впроваджували її. Методика  баламетрики базується на тренуванні вестибулярного апарата шляхом формування рівноваги та впливу на сенсорнійрухові мозкові структури у дітей з порушеннями психофізичного розвитку.Власне завдання на тренування рівноваги активізують діяльність мозку і «включають» формування координаційних процесів, які сприяють підвищенню рівня взаємодії мозкових структур та покращують їх роботу. Використання баламетрики в корекційно-розвивальній діяльності відбувається з урахуванням особливостей анатомії та фізіології розвитку мозку, що обґрунтовує вплив даної технології на функціональні якості й виступає засобом підвищення спортивнихрезультатів, соціальної взаємодії та інтелектуальних досягнень дитини. У статті подано відомості про морфологію та фізіологію сенсорних систем мозку, їх взаємодію й вплив на пізнавальну діяльність. Зокрема,охарактеризовано неврологічні стани та шляхи корекції функцій вестибулярних ядер, базальних ганглій, міжпівкульової взаємодії, яка призводить до порушення процесу обробки сенсорної інформації, та їх вплив на соціалізацію й формування пізнавальних процесів у дитини. Що безпосередньо пов’язано із проблеми організації діяльності сенсорних систем які негативно відображаються на формуванні таких навчальних навичок,як: читання, письмо, математичні здібності, а також організаційні можливості. Висвітлюється у статті також теоретичний аспект використання системи баламетрики з корекційною метою, а саме: застосування балансувальної дошки Ф. Белгау; характеристика засобів системи баламетрики і способи їх застосування з корекційно-розвивальною метою у роботі з дітьми із порушеннями розвитку; створення розвивального середовища для дітей; стимулювання процесуального механізму діяльності мозкудля тренування вестибулярного апарату та формування рівноваги, що сприяє корекції розладів сенсорної інтеграції, які проявляються розладами поведінки, порушенням координації рухів, дрібної та великої моторики, проблемами самоконтролю, самоуправління та проблемами обробки інформації отриманої за допомогою відчуттів.

Ключові слова: баламетрика, психофізичний розвиток дітей,сенсорні системи, мозочкова стимуляція, порушення психічного розвитку дітей, балансувальна дошка.