index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Золотарьова Т.В. - Методика стимулювання розвитку в молодших школярів уміння використовувати правила створення композиції в процесі тематичного малювання

24.11.2016

Відомості про автора: Тетяна Золотарьова, викладач кафедри корекційної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Суми, Україна.

У статті пропонується методика стимулювання розвитку в молодших школярів уміння використовувати правила створення композиції в процесі тематичного малювання. В основі методики лежать принципи синергетики, теорія функціональних систем П. К. Анохіна, теорія Л. С. Виготського про зони розвитку та компенсаторні процеси в системі «особистість», принцип «завтрашньої радості» А. С. Макаренка, гештальтпсихологія. У методиці застосовуються синергетичні методи прогресивного розвитку особистості. Методика має підготовчий і п’ять основних етапів. Протягом підготовчого етапу відбувається встановлення системи взаємозв’язків між активними підсистемами першої сигнальної системи вчителя й учня як учасників розвивального процесу. На першому основному етапі роботи учень виявляє підсистему недостатньо розвинених правильних умінь з тематичного малювання. На другому основному етапі роботи молодший школяр виявляє підсистему достатньо розвинених правильних умінь з малювання з натури та підсистему достатньо розвинених правильних умінь з малювання по пам’яті, які використовуються під час тематичного малювання. На третьому основному етапі роботи дитина створює синестезичний образ себе з вищим рівнем розвитку підсистеми правильних умінь з тематичного малювання. На четвертому основному етапі роботи школяр визначає шлях розвитку та реалізує його: використовуючи створений синестезичний образ як аттрактор, учень здійснює процес розвитку підсистеми правильних умінь з тематичного малювання до досягнення бажаного рівня її розвитку. На п’ятому основному етапі роботи використовуючи створений синестезичний образ як аттрактор, учень продовжує здійснювати процес розвитку підсистеми вмінь з тематичного малювання до досягнення повного самостійного їх використання на уроці малювання. Методика складається з системи орієнтовних запитань учителя, які стимулюють у молодших школярів розвиток уміння виділяти головні та другорядні предмети, ритм, рівновагу, симетрію й асиметрію тематичного малюнка. Методика сприяє становленню в молодших школярів уміння правильно ставити проміжні та кінцеву цілі, долати труднощі, які виникають в процесі досягнення мети. Методику можна застосовувати для роботи зі здоровими, слабозорими, слабочуючими учнями початкових класів, з молодшими школярами з легкою розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку, дитячим церебральним паралічем.

Ключові слова: синергетика, тематичне малювання, розвиток, молодші школярі.

Статистика кількість переглядів768 кількість завантажень740