index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №13 (2019)

Бондар В.І. - Диференційоване навчання дітей з особливостями інтелектуального розвитку в закладах загальної середньої освіти
Бондар В.І. - Диференційоване навчання дітей з особливостями інтелектуального розвитку в закладах загальної середньої освіти
Відомості про автора: Бондар Віталій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, професор кафедри спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди, заслужений працівник освіти України. У колі наукових інтересів: спеціальна педагогіка і пс...
Гаврилова Н.С. - Методика формування та стимуляції вимови фонем
Гаврилова Н.С. - Методика формування та стимуляції вимови фонем
Відомості про автора: Гаврилова Наталія, кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції порушень артикуляційної моторики, ...
Гаяш О.В., Кляп М.І. - Комплексний психолого-педагогічний супровід дітей з розладами спектру аутизму в умовах інклюзивного-ресурсного центру
Гаяш О.В., Кляп М.І. - Комплексний психолого-педагогічний супровід дітей з розладами спектру аутизму в умовах інклюзивного-ресурсного центру
Відомості про авторів: Гаяш Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна. У колі наукових інтересів: проблема організації корекційної роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями,  формування у...
Vladim?r K.,?ilonov? V., Hladush V. - Actual problems of educational inregration of students in the Slovak republic
Vladim?r K.,?ilonov? V., Hladush V. - Actual problems of educational inregration of students in the Slovak republic
Contact: Paed Dr. Vladimír Klein, PhD., Catholic University in Ru?omberok, Faculty of Education, director of the Institút Juraja Pálesha, Slovak republic. Academic interests: multicultural education, the organization of integrated education for children with developmental disorders, pedagogical and ...
Дубовик М.О. - Стратегії статевого виховання підлітків та юнаків з розладами аутистичного спектра
Дубовик М.О. - Стратегії статевого виховання підлітків та юнаків з розладами аутистичного спектра
Відомості про автора: Дубовик Марія Олександрівна, кандидат психологічних наук, викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна. У колі наукових і професійних інтересів: психологічний супровід дітей, ...
Кобель І.Г. - Політика інклюзивності в католицьких університетах світу
Кобель І.Г. - Політика інклюзивності в католицьких університетах світу
Відомості про автора: Кобель Ігор Григорович, доктор Ph.D., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки, керівник служби супроводу студентів із особливими потребами Українського католицького університету, Львів, Україна.  В статті висвітлено результати дослідження ...
Король А.В. - Логопедичний супровід сімей засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Король А.В. - Логопедичний супровід сімей засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Відомості про автора: Король Альона, асистент кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, Україна. У колі наукових інтересів: організація взаємодії логопеда з батьками, педагогами та громадськістю із застосуванням ін...
Лісова Л.І. - Труднощі у процесі синтезу усіх даних тексту арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення
Лісова Л.І. - Труднощі у процесі синтезу усіх даних тексту арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення
Відомості про автора: Лісова Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна.  Відомості про наявність друкован...
Ленів З.П. - Когнітивно-компетентісний компонент готовності асистентів учителів до реалізації командної взаємодії в умовах інклюзії
Ленів З.П. - Когнітивно-компетентісний компонент готовності асистентів учителів до реалізації командної взаємодії в умовах інклюзії
Відомості про автора: Ленів Зоряна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: інклюзивна освіта, проблема підготовки майбутніх фахівців до роботи в умовах інклюзивн...
Лянна О.В., Литвиненко В.А., Ласточкіна О. В. - Організація відновлювально-логопедивної роботи про афазії у осіб післяінсультного стану в ланці взаємодії «логопед - сім'я»
Лянна О.В., Литвиненко В.А., Ласточкіна О. В. - Організація відновлювально-логопедивної роботи про афазії у осіб післяінсультного стану в ланці взаємодії «логопед - сім'я»
Відомості про авторів: Ольга Володимирівна Лянна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: корекційно-реабілітаційна...
Ляшко В.В. - До проблеми врахування індивідуальних стильових особливостей дітей з порушеннями псизофізичного розвитку у навчальному процесі спеціальних освітніх закладів
Ляшко В.В. - До проблеми врахування індивідуальних стильових особливостей дітей з порушеннями псизофізичного розвитку у навчальному процесі спеціальних освітніх закладів
Відомості про автора: Ляшко Віра кандидат психологічних наук, доцент кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету, Херсон, Україна. У колі наукових інтересів: проблема дослідження індивідуального стилю діяльності школярів з інтелектуальними порушеннями та особливості засвоєння і ф...
Мартиненко І.В. - Особистісний профіль як фактор становлення комунікативного потенціалу дитини з недорозвитком мовлення первинного генезу
Мартиненко І.В. - Особистісний профіль як фактор становлення комунікативного потенціалу дитини з недорозвитком мовлення первинного генезу
Відомості про автора: Мартиненко Ірина, доктор психологічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології  Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: психологія осіб з тяжкими порушеннями мовлення, психокорекція комунікативних труднощ...
Мартинчук О.В. - Інклюзивна педагогіка як науковий чинник формування компетентності у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
Мартинчук О.В. - Інклюзивна педагогіка як науковий чинник формування компетентності у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
Відомості про автора: Мартинчук Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна. У колі наукових і професійних інтересів: інклюзивна освіта дітей...
Мороз Л.В., Рудих А.Б. - Супровід розвитку усного мовлення в дітей передшкільного віку зі зниженим слухом в умовах сімейного виховання
Мороз Л.В., Рудих А.Б. - Супровід розвитку усного мовлення в дітей передшкільного віку зі зниженим слухом в умовах сімейного виховання
Відомості авторів: Мороз Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: проблема психолого-педагогічного супроводу дітей із порушеннями розвитку; корекція та р...
Найдьонова Г.О., Нагірняк А.О. - Психологічна корекція сприймання дітей із розладами аутистичного спектру як умова формування соціально прийнятної поведінки
Найдьонова Г.О., Нагірняк А.О. - Психологічна корекція сприймання дітей із розладами аутистичного спектру як умова формування соціально прийнятної поведінки
Відомості про авторів: Г. О. Найдьонова, к. психол. н., доцент кафедри спеціальної психології та медицини НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми психології тілесності, психології здоров’я, психології сексуальності та спеціальної психології. А. О. Нагірняк, Цент...
Орлянська А.В. - Види порушень поведінки у дітей дошкільного віку
Орлянська А.В. - Види порушень поведінки у дітей дошкільного віку
Відомості про автора: Орлянська Алла, аспірантка кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції порушень поведінки у дітей з розладами спектру аутизму.  Відомості...
Прядко Л.О. - Аспекти реалізації індивідуалізації навчання дітей з осоюливими освітніми потребами у закладі загальної середньої освіти
Прядко Л.О. - Аспекти реалізації індивідуалізації навчання дітей з осоюливими освітніми потребами у закладі загальної середньої освіти
Відомості про автора: Прядко Любов Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: реалізація інклюзивної освіти в Україні, диференційов...
Руденко Л.М., Григоренко Т.В. - Компоненти професійної компетентності психолога ( спеціального, клінічного)
Руденко Л.М., Григоренко Т.В. - Компоненти професійної компетентності психолога ( спеціального, клінічного)
Відомості про автора: Руденко Лілія Миколаївна, доктор психологічних наук, професор завідувач кафедри спеціальної психології та медицини, Факультет спеціальної та інклюзивної освіти, Національного педагогічного університету імен М. П. Драгоманова, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формува...
Сахно Т.С. - Проблема формування інформаційно-комунікаційних компетентностей в учнів з інтелектуальними порушеннями
Сахно Т.С. - Проблема формування інформаційно-комунікаційних компетентностей в учнів з інтелектуальними порушеннями
Відомості про автора: Сахно Тамара Сергіївна, аспірантка кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», Слов’янськ, Донецька область, Україна. У колі наукових інтересів: формування інформаційно-комунікаційних компетен...
Синьов В.М., Бистрова Ю.О., Коваленко В.Є., Бистров А.Є. - Висвітлення проблеми емоційно-поведінкових порушень в осіб з інтелектуальною недостатністю в українській психолого-педагогічній науці
Синьов В.М., Бистрова Ю.О., Коваленко В.Є., Бистров А.Є. - Висвітлення проблеми емоційно-поведінкових порушень в осіб з інтелектуальною недостатністю в українській психолого-педагогічній науці
Відомості про авторів: Синьов Віктор Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, дійний член НАПН України, професор кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. У колі наукових інтересів: проблема корекційно-виховного впливу на особистіс...

УДК 376

(082) ББК 74.30

А-43

 

Рецензенти:

 • Д.І. Шульженко -  доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;
 • О.В.Мамічева - доктор психологічних наук, професор, декан факультету спеціальної освіти ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”.
 • А.М. Кух - доктор педагогічних наук, доцент. професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія

 • В. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (голова редакційної колегії);
 • В. Гладуш, доктор педагогічних наук, професор;
 • В. Кляйн, доктор філософських наук, доцент;
 • С. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН (науковий редактор);
 • Є. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • І. Мартиненко, доктор психологічних наук, професор;
 • Л. Ханзерук, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Д. Супрун, доктор педагогічних наук, доцент;
 • Я.Лащік, доктор наук, професор;
 • А. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України;
 • М. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Рецензійна колегія

 • М. Букун, доктор наук, професор (Молдова);
 • Н.Гаврилова, доктор філософії, доцент (Україна);
 • О.Глоба, доктор наук, професор (Україна);
 • Д.Дікінсон, доктор наук, професор (США);
 • І.Кобель, доктор наук, доцент (Україна);
 • О. Константинів, доктор філософії (Україна);
 • Е-М.Кулеша, доктор наук, професор (Республіка Польща);
 • Т.Лісовська, доктор наук, професор (Республіка Білорусія);
 • О. Мартинчук, доктор філософії, доцент (Україна);
 • А.Раку, доктор наук, професор (Молдова);
 • М. Танаш, доктор наук, професор (Республіка Польща);
 • В. Тищенко, доктор філософії, доцент (Україна);
 • М. Федоренко, кандидат педагогічних наук (Україна);
 • В. Шилонова, доктор філософських наук, доцент (Словацька Республіка);
 • С.Яковлева, доктор психологічних наук, професор (Україна).

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №5 від 25 квітня 2019 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 13 / за ред. О. Гаврилова,В. Синьова. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019. – 376 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2016: 53.06

 DOI 10.32626 / 2413-2578.2019-13

У збірнику висвітлюються сучасні тенденції спеціальної та інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизнянихта закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання. Збірник включено до переліку видань МОН України, у якому можуть друкуватись статті з корекційної педагогіки (13.00.03) та спеціальної психології (19.00.08). Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз даних IndexCopernicus, ScholarGoogle. Адресується спеціалістам в галузі спеціальної освіти, докторантам та аспірантам.

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

DOI 10.32626 / 2413-2578.2019-13

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

УДК 376 (082)

ББК 74.30