index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Яковлева С.Д. - Психологічний супровід дітей з порушенням психофізичного розвитку (нейрофізіологічний підхід)

01.07.2019

Відомості про автора: Яковлева Світлана Дмитрівна, доктор психологічних наук, кандидат медичних наук, завідувач кафедри, професор кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету, Україна. У колі наукових інтересів: проблема психофізіологічної діагностики, психологічного супроводу та корекції вищих психічних функцій дітей з психофізичними порушеннями різних нозологічних форм.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Яковлева, С.Д. Нейропсихологічні процеси та розумова працездатність дітей з ДЦП/ С.Д.Яковлева // Наук.  часоп.   НПУ імені М.П.Драгоманова.  Сер.  19,  Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – К., 2009. – Вип.13.– С. 225-228. 2. Яковлева, С.Д. Зміни стану психофізіологічних функцій дітей молодшого шкільного віку в результаті шкільного навчання / С.Д. Яковлева //Зб.  наук. праць /Кам’янець-Подільський нац.   ун-т імені Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна. − Кам’янець-Подільський: Медобори- 2006, 2012. − Вип. 19, ч.1.− С.284-291. 3. Яковлева, С.Д. Нейрофізіологічні основи діяльності дітей з дитячим церебральним паралічем / С.Д. Яковлева// Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2013. – № 4.– С. 11-18. 4. Яковлева, С.Д. Нейрофизиологические основы деятельности детей с интеллектуальными  отклонениями в развитии / С.Д. Яковлева// Современное направление теоретических и прикладных исследований” 2014:  Сборник научных трудов SWorld. – Том 15: Педагогика, психология и социология (Входит в международную наукометрическую  базу РИНЦS CIENCE INDEX).– 2014. –С.84-93. 

В статті представлено проблему обов’язкового враховування  під час психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами різних нозологічних форм, первинної діагностичної ланки – психофізіологічної діагностики стану вищих психічних функцій. Подано теоретичні підходи до розуміння необхідності розпочинати роботу з дитиною з нейропсихологічної діагностики, враховуючи її  функціональні резерви організму, стан психофізіологічних  процесів  та збереженість функцій інших органів з залученням до роботи  «дрімаючі функції». Доведено, що відставання у пізнавальній  сфері призводило  до змін у емоційних проявах та поведінці в дітей усіх  нозологічних груп і особливо в дітей з слабкою нервовою системою. 

Ключові слова: діти з порушеннями психофізичного розвитку, функціональний стан, пізнавальна сфера, нейрофізіологічна діагностика, диференційована мозкова система. 

Статистика кількість переглядів774 кількість завантажень618