index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Прядко Л.О. - Аспекти реалізації індивідуалізації навчання дітей з осоюливими освітніми потребами у закладі загальної середньої освіти

30.06.2019

Відомості про автора: Прядко Любов Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: реалізація інклюзивної освіти в Україні, диференційований підхід, шляхи реалізації індивідуалізації навчання дітей з особливими освітніми потребами, створення дидактичного середовища в інклюзивному навчальному закладі. 

Відомості про наявність друкованих статей: Прядко Л.О. Актуальні проблеми диференційованого викладання в інклюзивному навчальному закладі / Л.О. Прядко // Актуальні питання колекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2015. –Т.1. – 452с. – С.340-348. ; Прядко Л.О. Шляхи забезпечення індивідуалізації навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального закладу / Л.О. Прядко / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук.журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во Сум ДПУ ім. А. С. Макаренко, 2016. – С.246-274. ; Прядко Л.О. Особливості індивідуалізації навчання в інклюзивному навчальному закладі/ Л.О. Прядко /Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2016. –Т.2. – 310с. – С.144-152.

У статті представлено та обґрунтувано особливості аспектів якісного навчання дітей з особливими освітніми потребами з врахуванням основних аспектів їх навчання, зокрема рівня розумового розвитку учня та швидкості засвоєння навчального матеріалу. Звернено увагу на основні поняття «научуваність» та «навченість». Зазначено, що ефективність навчання залежить не тільки від характеру вимог, які до дитини висуваються, але перед усім від активності самої дитини. Ігнорування цього положення може звести до нуля ефект виконання навчальних завдань. Автор розглядає уміння навчальної праці як ключове питання усього процесу навчання. Окреслені уміння прийнято позначати різноманітними, близькими за своїм змістом поняттями: уміння навчальної праці, уміння самостійної роботи; інтелектуальні або розумові, пізнавальні уміння. У дослідженні автор зупиняється на основних чинниках реалізації індивідуалізації навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладі загальної середньої освіти: при підготовці до вивчення нового матеріалу (вдома або на уроці); під час проходження нової теми;на необхідності індивідуалізації завдань ід час закріплення, повторення і застосування знань.

Ключові слова: індивідуалізація навчання, інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, навчальні уміння, заклад загальної середньої освіти.

Статистика кількість переглядів827 кількість завантажень359