index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Шевченко В.М. - Система корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеннями інтелектуального розвитку в Польщі (1991- 2018)

01.07.2019

Відомості про автора: Шевченко Володимир Миколайович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, докторант Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Київ, Україна. Коло наукових інтересів: історія сурдопедагогіки, освіта та реабілітація дітей з порушеннями слуху, кохлеарна імплантація, раннє втручання. 

 У статті автором розглянуто систему корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеннями інтелектуального розвитку в Польщі в посткомуністичний період. Автором здійснено історико-педагогічний аналіз розвитку цієї системи. Висвітлено розвиток, особливості удосконалення і реформування системи освіти дітей з інтелектуальними порушеннями в Польщі починаючи з 90 років ХХ століття. Переважно в цей період відбулися важливі зміни в розумінні сутності порушень інтелектуального розвитку, у ставленні до людей з особливими потребами, у сприйнятті їхнього потенціалу розвитку та можливості жити гідно. Це мало безпосередній вплив на організацію системи догляду та освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.  Стаття може слугувати вказівником до пошуку оптимальних шляхів трансформації системи спеціальної освіти в Україні, соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями, їх інтегрування у суспільство. Перспективи подальших розвідок полягають у пошуку  взаємодії систем спеціальної та інклюзивної освіти.

Ключові слова: корекційно-реабілітаційна допомога, інтелектуальні порушення, діти з особливими потребами, спеціальна освіта, реформування освітньої галузі, інтеграція, соціалізація, нормативно-законодавча база. 

Статистика кількість переглядів1017 кількість завантажень494