index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Синьов В.М., Бистрова Ю.О., Коваленко В.Є., Бистров А.Є. - Висвітлення проблеми емоційно-поведінкових порушень в осіб з інтелектуальною недостатністю в українській психолого-педагогічній науці

01.07.2019

Відомості про авторів: Синьов Віктор Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, дійний член НАПН України, професор кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. У колі наукових інтересів: проблема корекційно-виховного впливу на особистість в умовах пенітенціарних закладів для осіб з асоціальною поведінкою; розвиток особистості дитини з особливими освітніми потребами в інтегрованому, спеціальному, інклюзивному навчанні та вихованні;

Бистрова Юлія Олександрівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. У колі наукових інтересів: проблема конфліктної поведінки дітей з інтелектуальними порушеннями; проблема професійно-трудової соціалізації осіб з особливими освітніми потребами; організація корекційно-педагогічної діяльності педагога в умовах освітньої інклюзії.;

Коваленко Вікторія Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У колі наукових інтересів: проблема емоційного розвитку дітей з незворотними інтелектуальними порушеннями в освітніх середовищах з різними формами організації навчання; психолого-педагогічне забезпечення інклюзивного навчання учнів з інтелектуальною недостатністю;

Бистров Антон Євгенович – консультантпрактичний психолог, фахівець з питань інтелектуального розвитку дитини ТОВ «Центр Компетенцій». У колі наукових інтересів: проблема віктимної поведінки дітей підліткового віку з порушеннями інтелектуального розвитку.

Відомості про наявність друкованих статей у загальнодержавних та міжнародних базах даних на дану тематику: Синьов В. М. (2006) Психологічні закономірності розвитку і соціалізації особистості як теоретико-методологічне підґрунтя розробки виховних та корекційних концепцій. Актуальні проблеми юридичної психології. Київ: КНУВС. 14 – 17.; Бистрова Ю. О. (2005) Психологічні аспекти проблеми конфліктної поведінки дітей з вадами розумового розвитку. Дефектологія. Вип. 2. 20 – 22.; Kovalenko V. Ye. (2017) Programme of Correction of Emotional Development Disorders in Mentally Retarded Primary School Students Taking One-On-One Training. Наука і освіта: наук.-практ. журн.: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Вип. 7. 11 – 15.; Бистров А. Є. (2015) Соціально-психологічні чинники виникнення віктимної поведінки в підлітковому віці та методи її діагностики: навч.метод. видан. Rivne-Bydgoszcz-?ód?: Wydawnictwo Naukowe Wy?szej Szko?y Informatyki i Umiej?tno?ci. 34.

 У статті розглядається основні наукові доробки українських дефектологів щодо проблеми емоційно-поведінкових порушень в осіб з інтелектуальною недостатністю, здійснені академіком В. Синьовим і представниками його наукової школи. Проаналізовано стан досліджень проблеми впливу біологічних та соціальних факторів на виникнення емоційно-поведінкових порушень у дітей з інтелектуальною недостатністю. Зазначено, що вибір поведінки підлітка з інтелектуальною недостатністю в складних життєвих ситуаціях часто залежить від біологічних факторів, пов’язаних зі структурою дефекту та особливостями нейродинаміки; психологічних, пов’язаних з особливостями особистісного розвитку та суб’єктивного сприйняття ситуації; соціальних факторів, пов’язаних з умовами розвитку підлітка в найближчому соціальному оточенні. Розглядаються психологічні особливості дітей та підлітків з інтелектуальними порушеннями, які мають агресивну, конфліктну, віктимну, протиправну поведінку. Проаналізовано особливості емоційного розвитку та порушення емоційної сфери дітей з інтелектуальною недостатністю молодшого шкільного віку. Розкрито вплив освітнього середовища на емоційний розвиток дітей з інтелектуальними порушеннями.


Ключові слова: інтелектуальні порушення; порушення емоційної сфери; поведінкові девіації; агресивна, віктимна, конфліктна, протиправна поведінка.

Статистика кількість переглядів1636 кількість завантажень598
Ще статті цього автора