index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Левицький В.Е. - Окремі аспекти співвідношення причин та наслідків шкільної дезадаптації

15.03.2023

Відомості про автора: Левицький Вадим Едуардович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії і спеціальних методик факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів: питання навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

У статті висвітлюються різні трактування причин виникнення та розвитку шкільної дезадаптації в дітей молодшого шкільного віку. У рамках концепції «вступу до хвороби» дезадаптація розглядається як перехідний, передпатологічний стан, головною відмінністю якого є відсутність чітких підстав для постановки нозологічного діагнозу. Розвиток хвороби може проходити через стадію різних дисфункцій, невизначених у сенсі прогнозу та нозологічної належності, і найчастіше зворотних. Стадія таких дисфункцій розглядається як дезадаптація, тобто як один із проміжних станів здоров'я людини в континуумі від норми до патології, найближче до клінічних проявів хвороби. Такі стани характеризуються підвищеною готовністю організму до виникнення того чи іншого захворювання, що формується під впливом різних несприятливих факторів, як екзогенного, так і ендогенного ряду. Вирішення проблеми шкільної дезадаптації неможливе без вивчення всього комплексу труднощів, що виникають у дитини та взаємовпливу факторів, що діють на неї у школі.

Ключові слова: адаптація, шкільна дезаптація, діти молодшого шкільного віку, шкільна успішність, порушення, поведінка, педагог.

Статистика кількість переглядів104 кількість завантажень113
Ще статті цього автора