index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Сімко А. - Особливості проведення корекційно-логопедичної роботи при формуванні соціальної компетентності у дітей із загальним недорозвиненням мовлення

01.02.2024

Відомості про автора: Сімко Алла, кандидат психологічних наук, доцент, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми корекції психомоторного розвитку та дослідження психомоторної активності дітей дошкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Сімко А., Терновик Н. (2021). Psychological content of the problem of the growth of pupils as the Subjects of studying process. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології». Вип. 52, С. 253–274. 2. Сімко А., Сімко Р. (2021) Теорії особистості. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 155 с. 3. Сімко А. (2021) Альтернативна комунікація в системі роботи з дітьми з мовленнєвими порушеннями. Кам’янецьПодільський : С. 148–151. 4. Simko A., Ivashkevych E. (2022). The Problem of Psychological Nature of the Internal Dialogue of Schoolchildren Actualized by Text Reality. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології», Вип. 55, С.10–28.

У статті окреслено особливості соціальної компетентності у дітей з загальним недорозвиненням мовлення та можливості проектної діяльності у формуванні соціальної компетентності. Визначено та науково обґрунтовано на основі компетентнісного та діяльнісного підходів зміст комплексної корекційно-логопедичної роботи, що включає проектну діяльність, як засіб формування соціальної компетентності. При цьому зазначено, що формування у дошкільника вмінь та навичок, необхідних для повноцінного спілкування – є основним завданням комплексної корекційно-логопедичної роботи. Також окремо відмічається, що враховуючи виявлені індивідуально-типові особливості (емоційно-особистісні особливості розвитку дитини, її мовленнєві та когнітивні можливості, наявність інтересу та бажання займатися), змінювалися акценти експериментального навчання (обсяг роботи, її інтенсивність, тривалість). Доведено, що у процесі міжособистісної комунікації, яка забезпечує обмін інформацією, нормалізуються соціальні контакти з оточуючими людьми (фахівцями, освітянами, батьками, однолітками).

Ключові слова: корекційно-логопедична робота, соціальна компетентність, діти із загальним недорозвиненням мовлення.

Статистика кількість переглядів53 кількість завантажень43
Ще статті цього автора