index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Співак В., Левицький В. - Особливості роботи спеціальних закладів середньої освіти з сім’ями учнів

01.02.2024

Відомості про авторів: Співак Віталій – кандидат психологічих наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи
Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка, Кам’янецьПодільський (Україна). У колі наукових інтересів: проблеми
саморегуляції особистості майбутніх фахівців соціономічного напрямку; особливості становлення особистісно-професійних якостей здобувачів вищої освіти; соціально-психологічна реабілітація різних категорій населення.

Левицький Вадим – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії і спеціальних методик факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янецьПодільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів: питання навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами.

У статті висвітлюються результати теоретико-експериментального дослідження питання роботи педагогів та адміністрації спеціальних закладів середньої освіти з сім’ями дітей з особливими освітніми потребами молодшого шкільного віку. Неблагополучними є сім’ї, які повністю або частково втратили свої виховні можливості в силу різних причин, в результаті чого в них об’єктивно чи суб’єктивно складаються несприятливі умови для виховання дитини. Вихователі відчувають значні труднощі в роботі з неблагополучними сім’ями. Недостатня кількість науково-методичних рекомендацій щодо діяльності вихователів спеціальних закладів призводить до стихійності у роботі, неузгодженості педагогічних впливів, що знижує результативність виховної роботи. Поза увагою залишаються такі методи роботи, як обговорення педагогічних ситуацій, рольові та ділові ігри, тренінги, ознайомлення з психологопедагогічною літературою та ін. Проведена робота дає змогу визначити характерні ознаки сімейного неблагополуччя: негативний емоційно-психологічний сімейний мікроклімат; байдужість батьків, їх нечутливість до особливостей порушень психофізичного розвитку, вікових та індивідуальних психологічних особливостей дитини у процесі сімейного виховання; відсутність контролю зі сторони батьків за успішністю та поведінкою, асоціальний та шкідливий спосіб життя батьків.

Ключові слова: сім’я, діти з порушеннями психофізичного розвитку, вихователі, батьки, адміністрація шкіл, виховання, розвиток.

 

Статистика кількість переглядів54 кількість завантажень52
Ще статті цього автора