index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Шульженко О.Є. - Дослідження емоційного благополуччя в контексті формування емоційної стійкості фахівця для корекційної роботи з аутичними дітьми

19.01.2018

Відомості про автора: Шульженко О.Є., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, науковий співробітник відділу організації наукових досліджень, Київ, Україна.

В статті представлені результати емпіричного дослідження емоційного благополуччя студентів – корекційних педагогів, як одного з компонентів їх емоційної стійкості. Визначено поняття «емоційне благополуччя» в психологічній структурі майбутнього фахівця з корекційної роботи із аутичними дітьми. Встановлено, що ряд фахівців мають недостатній рівень особистісної підготовки в сприйнятті дитини з аутистичним спектром порушень, несформований рівень знань про клініко-психологічні особливості аутизму (когнітивний компонент), умінь та навичок (поведінковий компонент) професійного спілкування, дестабілізація емоцій по причині агресивних, тривог, фобій,  вербальних емоцій дитини (особистісний компонент). Виявлено, що емоційні переживання фахівців блокують природно благополучний процес взаєморозуміння з аутичною дитиною і родиною, де вона виховується. Зроблено припущення, що в основі емоційної стійкості майбутнього корекційного педагога лежить один із факторів його реалізації – емоційне благополуччя.  Зроблено кореляційний аналіз та отримано його дані, що говорять, що по мірі підвищення емоційного благополуччя, підвищуються показники: взаємодії з іншими людьми; виконувати ведучу роль та брати відповідальність на себе за корекційний результат, а також створити комфортну психологічну атмосферу; задоволення від спілкування, формувати у дитини відчуття затишку, знижувати рівень конфліктності, негативізму, страхів, фобій у аутистичної нозології дітей. Під час дослідження приділено увагу характеристикам емоційного благополуччя студентів – корекційних педагогів, з метою глибокого впливу на ефективність та  якість взаємодії з аутичними дітьми. Виявлено, що досліджуваним притаманні такі якості:  здібність входити в емоційний резонанс з оточуючими  – співчувати, професійно оцінювати та коригувати афективну поведінку дитини. Зроблено висновок, що всі компоненти емоційного потребують подальшого розвитку.

Ключові слова: емоційна стійкість, емоційне благополуччя, майбутні фахівці – корекційні педагоги, аутичні діти, корекційний процес.

Статистика кількість переглядів780 кількість завантажень3034