index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Сидорович О.І. - Особливості професійної самосвідомості майбутніх дефектологів на рівні індивідуальної налаштованості на вартості життя

19.01.2018

Відомості про автора: Сидорович Ольга Ігорівна, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка, місто Львів, Україна. У колі наукових інтересів: формування та розвиток професійної самосвідомості студентів-дефектологів в процесі навчальної діяльності.

У статті здійснюється теоретичний аналіз проблеми індивідуальної налаштованості на вартості життя в структурі професійної самосвідомості. Особлива увага приділяється висвітленню чинників професійної самосвідомості на рівні індивідуальної налаштованості на вартості життя. Дані компоненти представлені у антиципаційній (ідеалістскій), релятивістській, маніпулятивістській, нарцисичній налаштованості, налаштованості на норму взаємності, утилітаристській, емпатичній та альтруїстичній налаштованості.

Представлено результати кластерного, кореляційного та однофакторного дисперсійного аналізу у групі 300 студентів 1-4 курсів спеціальності «Корекційна освіта», спеціалізації «логопедія», «олігофренопедагогіка» та «ортопедагогіка» Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова та Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Проаналізовано відмінності налаштованості індивідуальної самосвідомості на вартості життя у досліджуваних та виявлено конструктивно-реалістичну налаштованість професійної самосвідомості майбутніх дефектологів. Виявлено відмінності у показниках пізнавальних потреб, креативності та саморозуміння між студентами різних спеціалізацій та курсів навчання.

Ключові слова: самосвідомість особистості, професійна самосвідомість, чинники професійної самосвідомості, студент-дефектолог, налаштованість на вартості життя.