index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Бистрова Ю.О., Коваленко В.Є. - Тренінг як засіб підвищення професійної компетентності педагогів у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами

06.09.2018

Відомості про автора: Бистрова Юлія, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету, Херсон, Україна. У колі наукових інтересів: організація корекційно-педагогічної діяльності педагога в умовах освітньої інклюзії; проблема професійно-трудової соціалізації осіб з особливими освітніми потребами.

Коваленко Вікторія, кандидат психологічних наук, доцент кафедри корекційної освіти та спеціальної психології КЗ ,,Харківська гуманітарно-педагогічна академія” ХОР, Харків, Україна. У колі наукових інтересів: організація корекційно-педагогічної діяльності педагога в умовах освітньої інклюзії; проблема емоційного розвитку розумово відсталих дітей в різних освітніх умовах (інституалізованих, інклюзивних).

Відомості про наявність друкованих статей у загальнодержавних та міжнародних базах даних на дану тематику: Бистрова Ю. О. Експериментально-освітній округ інклюзивного навчання як новітня модель комплексного забезпечення соціалізації дітей з особливими освітніми потребами / Ю. О. Бистрова. – Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяславль-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до вип. 35: Тематичний випуск «Вища освіта України». – Том VIII (59). – Київ : Гнозис, 2015. – С. 24 – 31.; Bystrova Yu., Kovalenko V. Development of teachers professional readiness to inclusive teaching of children with special educational needs Nowoczesna edukacja: flozofa, innowacja, do?wiadczenie / Yu. Bystrova, V. Kovalenko. – Nr 2. – ?ód?: Wydawnictwo Naukowe Wy?szej Szko?y Informatyki i Umiej?tno?ci, 2015. – р. 112-117.

У статті зазначається необхідність створення системи психолого-педагогічного супроводу соціалізації дітей з особливими освітніми потребами (ООП) в умовах освітньої інклюзії. Основною складовою такої системи, на погляд авторів, має бути підготовка саме міждисциплінарної команди вихователів, вчителів, асистентів вчителя, логопедів та спеціальних психологів для спільної роботи. Одна з ефективних форм такої підготовки, що дозволить підвищити професійну компетентність членів команди в сфері інклюзивної освіти, – це організація тренінгів.

Авторами охарактеризовано сутність тренінгу як засобу підвищення професійної компетентності педагогів до інклюзивного навчання дітей з ООП. Науково обґрунтовано вибір саме компетентністного підходу в тренінговій роботі. Визначено основні методи в організації тренінгу – метод проблематизації та дедукції. Авторами ретельно обґрунтована та опрацьована структура тренінгу підвищення професійної компетентності педагогів у сфері інклюзивного навчання дітей з ООП, виділено три блоки: вступний, основний та заключний. Основній блок – проблеми технології організації навчання дітей з ООП в інклюзивному освітньому середовищі – розділено на тематичні інформаційні міні-лекції та практичні завдання для самостійного виконання в групах.

Ключові слова: інклюзія, дитина з особливими освітніми потребами, соціалізація, міждисциплінарна команда, взаємодія, компетентність, компетенції, тренінг.

Статистика кількість переглядів1345 кількість завантажень477
Ще статті цього автора