index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Голуб А.В. - Методологія, організація та зміст програмно-методичного комплексу формування та корекції порушення усного мовлення дітей при дизартріях старшого дошкільного віку

06.09.2018

Відомості про автора: Голуб Алла – логопед Ніжинської дитячої поліклініки; аспірантка кафедри логопедії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Голуб А.В. Узагальнені результати впровадження інноваційного підходу до корекції усного мовлення дітей старшого дошкільного віку при дизартріях // Науково-методичний журнал «Логопедія» / за ред. М.К. Шеремет . – К.,: ДІА, 2018. – № 12. – C. 19-23.

У статті представлено основні концептуальні засади корекційно-логопедичної роботи по подоланню вад усного мовлення при дизартріях у дітей старшого дошкільного віку; обґрунтовано необхідність впровадження інноваційного навчально-методичного комплексу формування та корекції порушення усного мовлення при дизартріях у старших дошкільників, яке обумовлено, перш за все, осучасненими підходами до розуміння структури та механізмів порушення усного мовлення при дизартріях у дітей старшого дошкільного віку; розкрито мету, завдання, організацію та зміст навчального експерименту.

Ключові слова: навчально-методичний комплекс, cинергетичний підхід, диференціація, інтеграція, індивідуалізація; профіль усного мовлення, модуль усного мовлення, програмне забезпечення усного мовлення, ступені тяжкості дизартрії, форми дизартрії, категорії дітей з дизартріями.