index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Луцько К.В. - Розвиток довербального мислення у дитини з особливими освітніми потребами, його корекційний потенціал та можливості практичної реалізації

07.09.2018

Відомості про автора: Луцько Катерина, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ, Україна.

Луцько К. В. Розвиток акустичної складової мовлення та її проекція на попередження та подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / К. В. Луцько // Актуальні питання корекційної освіти: зб. наук. праць / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – Вип. 7 у 2 т. – Том 1. – С. 185–196. – (Серія «Педагогічні науки»). ; Луцько К. В. Технології інтелектуального розвитку обдарованої дитини з особливими потребами в системі сучасної спеціальної освіти / К. В. Луцько // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави: матеріали VII Міжнародної наук.-практ. конф., 16-20 вересня 2014 р., м. Київ. – С. 295–302.; Луцько К. В. Дослідження показників реакцій мозку на слуховий, зоровий, тактильний, руховий стимули при сприйманні мовлення та предметів засобами енцефалографії // Актуальні питання корекційної освіти: зб. наук. праць: вип. 9, у 2 т. / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017. – Т.1. – 326 с.

Стаття присвячена проблемі розвитку довербального мислення дітей з порушеннями слухової функції та з порушеннями мовлення, з'ясування ефективності наочно-дійового мислення дитини, його сформованості в умовах, коли словесне мовлення відсутнє або наявна затримка мовленнєвого розвитку. Питання про використання немовленнєвих ресурсів дитини з особливими освітніми потребами (ООП) для активізації її інтелектуальної діяльності, яка ґрунтується на відчуттях, сприйманнях, уявленнях у ранньому та дошкільному віці, потребує спеціального вивчення.

Наочно-дійове мислення, що розвивається на чуттєвій основі в умовах освоєння простору, усвідомлення часових послідовностей, складає підґрунтя для розвитку наочно-образного і словесно-логічного мислення у дітей дошкільного віку.

Вся діяльність (дії) дорослого і дитини здійснюється у певних просторових і часових межах, має часову послідовність обумовлену логічними закономірностями цілеспрямованої діяльності. У процесі дослідження виявлено, що діти мають труднощі у відтворенні тих дій, якими успішно оперують на практиці.

Ці дані можуть свідчити про те, що у дитини мисленнєва модель логіки діяльності не сформована у її уяві, пам'яті, у її свідомості, хоч у практичній реалізації логіка дій розгортається, як правило, адекватно, що може свідчити про затримку розвитку логічного мислення.

Виявлено потенційні можливості спеціальних вправ, спрямованих на  формування у дитини уявлень про практичні дії дорослих, її власні, які розгортаються у просторі і часі, і складають прідгрунтя розвитку її домовленнєвого логічного наочно-дійового мислення.

Ключові слова: довербальне мислення, наочно-дійове мислення, діти з порушенням слухової функції, діти з затримкою мовленнєвого розвитку, сприймання, уява, наочно-дійова пам'ять.

Статистика кількість переглядів1354 кількість завантажень3683