index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Миронова С.П., Буйняк М.Г., Плохотнюк Н.С. - Професійна компетентність керівника як умова створення інклюзивного простору закладу

08.09.2018

 

Відомості про авторів: Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: формування професійної компетентності педагогів щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в спеціальних та інклюзивних закладах.

Буйняк Мар’яна Геннадіївна, аспірант кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: формування психологічної готовності вчителів до інклюзивної освіти.

Плохотнюк Наталія Степанівна, магістрант кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: сучасне управління в закладі загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням.

Миронова С.П. Формування професійної компетентності керівника закладу в галузі інклюзивної освіти / С.П.Миронова // Материали за 7-ма международна научна практична конференция, «Найновите научни постижения». -  Том 11. Педагогически науки. София: «Бял ГРАД БГ» ООД,  2011. - С. 52 – 54. Миронова С.П. Особливості фахової діяльності керівника закладу корекційної освіти / С.П.Миронова // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова: збірник наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011. - №17. – С. 169 - 173. – (Серія № 19: корекційна педагогіка та спеціальна психологія). Миронова С.П. Погляди педагогів спеціальних закладів на проблеми інклюзивної освіти / С.П.Миронова, М.Г.Буйняк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака. - Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2013. - С. 16 - 23. (Серія соціально-педагогічна; вип. 23 у трьох частинах, частина 2).

Запровадження інклюзивного навчально-виховного середовища та забезпечення права дитини з особливими освітніми потребами на виховання в сім’ї безпосередньо залежить від фаховості керівників закладів, їх практичної та психологічної готовності до інноваційної діяльності, інклюзивної освіти. Інклюзивна компетентність адміністрації, психологічна готовність до інклюзії директора та його заступників є однією з основних умов ефективності інклюзивної освіти в закладі. Структура професійної компетентності керівника сучасного освітнього закладу окрім традиційних компонентів (управлінський, педагогічний, комунікативний, діагностичний, дослідницький) має містити й інклюзивну компетентність. Її зміст обумовлений завданнями інклюзивної освіти загалом та обов’язками директора щодо їх реалізації, зокрема. Виконання функцій директора інклюзивного закладу вимагає таких складових його інклюзивної компетентності: мотиваційна, когнітивна, операційна. Практичне дослідження проблеми професійної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти засвідчило недостатній рівень готовності директорів шкіл до запровадження інклюзивного навчання; необхідність ґрунтовного опису складових інклюзивної компетентності керівника; розробки та апробації шляхів її формування.

Ключові слова: інклюзивна освіта; професійна компетентність; керівник закладу загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням;  діти з особливими освітніми потребами; інклюзивна компетентність.

 

Статистика кількість переглядів1285 кількість завантажень371
Ще статті цього автора