index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Прядко Л.О. - Проблема організації уроку в інклюзивному закладі освіти

08.09.2018

Відомості про автора: Прядко Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: реалізація інклюзивної освіти в Україні, диференційований підхід, шляхи реалізації індивідуалізації навчання дітей з особливими освітніми потребами, створення дидактичного середовища в інклюзивному навчальному закладі.

Прядко Л.О. Актуальні проблеми диференційованого викладання в інклюзивному навчальному закладі / Л.О.  Прядко // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т. / за ред. В.М.Синьова, О.В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2015. –Т.1. – 452с. – С.340-348. Прядко Л.О. Шляхи забезпечення індивідуалізації навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального закладу / Л.О. Прядко / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук.журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми :Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренко, 2016. – С.246-274. Прядко Л.О. Особливості індивідуалізації навчання в інклюзивному навчальному закладі/ Л.О. Прядко /Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т. / за ред. В.М.Синьова, О.В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2016. –Т.2. – 310с. – С.144-152

Стаття присвячена розгляду проблеми організації підготовки та проведення в інклюзивному закладі освіти. У статті представлено та обґрунтувано особливості організації уроку в інклюзивному освітньому  закладі, зокрема звернено увагу на основні аспекти, фактори та вимоги, які ставляться до сучасного уроку у світлі реалізації інклюзивної освіти.  Зазначено, що організація та проведення уроку в інклюзивному класі вимагає більше фізичних зусиль та розумового напруження, а також спонукає вчителя швидше орієнтуватись у різних потенційних можливостях усіх  учнів на уроці і працювати з класом у різному темпі, бачити різницю у засвоєнні навчального матеріалу і вчасно орієнтуватись у змінах визначено, що особливістю роботи вчителя інклюзивного класу є наявність дітей  з різними стартовими та потенційними можливостями. Щоб зробити урок ефективним сучасному вчителю  потрібні знання методики викладання предмету, загальної дидактики, спеціальної дидактики, знання інноваційних педагогічних технологій, вікової та спеціальної психології. Специфіка організації уроку починає проявлятись ще завчасно до його організації та проведення. Автор розглядає урок  в інклюзивному закладі освіти як пристосування навчального середовища до особливостей учнів з особливими освітніми потребами, створення сприятливих умов для розвитку здібностей і можливостей учнів. Значну відмінність мають уроки, у якому навчаються діти з порушеннями інтелектуального розвитку. У цьому випадку вчителю треба не лише добирати індивідуальні завдання відповідно до програми, але ще й ретельно продумувати види роботи на уроці, чергування фронтальної та індивідуальної роботи.

Ключові слова: інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивний заклад освіти, урок, вимоги до уроку.

      

 

Статистика кількість переглядів1590 кількість завантажень544