index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Свідерська М.М. - Погляди батьків та вчителів на розуміння мовлення молодшими школярами з аутизмом

08.09.2018

Відомості про автора: Свідерська Марина, аспірант Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема розуміння усного мовлення дітьми з аутизмом молодшого шкільного віку.

Свідерська М.М. Розвиток імпресивного мовлення при нормальному онтогенезі та розладах спектру аутизму / М.М.Свідерська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – С. 125 – 130. - (Серія 19; вип. 32). Свідерська М.М. Розуміння усного мовлення дітьми молодшого шкільного віку / М.М.Свідерська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. – С. 331 – 335. - (№3 (58)). Свідерська М.М. Методика дослідження сприймання зверненого мовлення молодшими школярами з аутизмом / М.М.Свідерська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – С. 71–75. - (Серія 19;  вип. 35).

У статті аналізується погляд батьків та вчителів на розуміння усного мовлення дітьми з аутизмом молодшого шкільного віку. Батьки та вчителі не завжди усвідомлюють особливості розуміння зверненого мовлення дітьми з аутизмом. Спостерігається процес перекладання відповідальності за розвиток власних дітей на інших. Батьки вважають, що коригувати мовлення їхніх дітей мають лише відповідні спеціалісти та вчителі, тому знімають з себе відповідальність за виникнення труднощів чи невдач. Вчителі недооцінюють свою роль у становленні та закріпленні комунікативних навичок дітей з аутизмом. Водночас, більшість дорослих, які мають справу з аутистами, розуміють особливості їхнього розвитку і намагаються підбирати дієві методи навчання. Розвиток мовленнєвих навичок починається в умовах сімейного вихованні та продовжується у дошкільних і шкільних навчальних закладах. Виникає потреба тісної співпраці, комплексного впливу батьків та вчителів задля успішної соціалізації аутистів і подолання труднощів сприймання усного мовлення.

Ключові слова: розуміння усного мовлення, молодші школярі з аутизмом, батьки, вчителі, погляди батьків.