index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Захарченко М.Р., Паламар О.М. - Дослідження актуального рівня сформованості моральної поведінки у дітей зі зниженим зором

07.09.2018

 

Відомості про автора: Захарченко Марія, магістрант кафедри тифлопедагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема морального виховання, роль художньої літератури у формуванні моральної поведінки молодших школярів з порушеннями зору.

Паламар Олена, кандидат психологічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: питання формування психологічної компетентності фахівців у роботі з дітьми, які мають порушення зору.

У статті висвітлюється проблема морального виховання, зокрема моральної поведінки молодших школярів зі зниженим зором. Поняття моральної поведінки визначається як свідомий вибір людиною тих чи інших дій в узгодженні із загальноприйнятими моральними нормами і цінностями, із власною совістю, з відповідальністю за зроблений вибір і його наслідки.

Детально розглянуто процес формування моральної поведінки, який відбувається поступово. Дитина зі зниженим зором засвоює етичні знання, потім знання перевіряються на практиці у вигляді вмінь, а згодом вміння переходять у стан автоматизації, формуючи навички та звички. Важливо, щоб засвоєння дітьми моральних понять, норм і правил поведінки відбувалося не лише на теоретичному рівні, але й на практичному.

Чітко описано та експериментально застосовано методику «Незавершені оповідання» з метою визначення рівня сформованості моральної поведінки. Також було описано та використано у дослідженні бесіду про улюбленого літературного героя з метою виявлення схильності дітей до читання, наявності у них улюблених літературних героїв, а також обґрунтування ними свого вибору (пояснення).

За результатами дослідження виявлено моральні норми, котрі зазнали найгірших показників: самостійність, акуратність і працьовитість, які потребують уваги та виховної роботи для свого підвищення з боку педагогів. Дані, отримані під час проведення бесіди, свідчать про те, що не всі діти, котрі люблять читати, мають улюблених літературних героїв. А та кількість дітей, що їх має, лише частково в змозі пояснити свій вибір.

Зроблено висновки, що отримані дані в цілому вказують на недостатній рівень сформованості моральної поведінки у молодших школярів зі зниженим зором, що створює потребу в подальшому вивченні даної проблеми.

Ключові слова: моральне виховання, моральна поведінка, моральні норми, моральний формалізм, моральні знання, молодший шкільний вік, діти зі зниженим зором, художня література.