index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Утьосова М.М. - Діагностика сприймання простору в дошкільників з інтелектуальними порушеннями

05.03.2019

Відомості про автора:  Утьосова Марія Михайлівна, аспірант кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна.У колі наукових інтересів: організація корекційно-педагогічної діяльності педагога в умовах освітньої інклюзії; проблема розвитку пізнавальних процесів у дітей з особливими освітніми потребами.

У статті визначена проблема розвитку сприймання простору у дітей з інтелектуальними порушеннями як складової їх успішної соціалізації. Наведено аналіз наукових досліджень з цього питання. Наголошено, що розвиток сприймання включає два взаємозв’язаних аспекти: формування і вдосконалення уявлень про різновиди властивостей предметів, що виконують функції сенсорних еталонів; формування і вдосконалення самих перцептивних дій, необхідних для використання еталонів при аналізі властивостей реальних предметів.

Представлено результати діагностики сприймання простору та цілісного образу предметів як результату складної взаємодії відчуттів вже існуючих в корі головного мозку наслідків минулих сприймань. Розроблено критерії та шкали оцінки розвитку сприймання для використаних у дослідженні методик, прописано види допомоги та можливі рівні виконання завдання.

Встановлено, що в дітей дошкільного віку з порушеннями інтелекту спостерігається низький (при ПІ) та середній й низький (при ЗПРцеребрально-органічного генезу) рівень сформованості просторових уявлень та просторової орієнтації. Автор зазначає, що це може значною мірою впливати на загальний розвиток дітей, їх здатність в майбутньому до оволодіння рахуванням, читанням, письмом, малюванням, ручною працею. Зазначено, що при спеціально змодельованій корекційній роботі, при існуванні сприятливих чинників для розвитку та формування просторового сприймання можливе підвищення рівня сформованості цих якостей у дошкільників з інтелектуальними порушеннями. Дослідником визначено перспективну тематику дослідження.

Ключові слова: діагностика, сприймання простору, дошкільники, інтелектуальні порушення.