index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Лопатинська Н.А. - До питання діагностики порушень розвитку комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтогенезу

04.03.2019

Відомості про автора: Лопатинська Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: нейроонтогенетичний підхід до діагностики та корекції порушень мовлення, впровадження нейрологопедичної допомоги  тяжких, складних та ускладнених порушень мовленнєвого розвитку.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Лопатинська Н.А. Нейроонтогенетичні фактори становлення функціональної системи мови та мовлення // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць / за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К.: ТОВ «Наша друкарня», 2017. – Вип. 13. – 468 с. – С. 387-399. 2. Лопатинська Н.А. Історія становлення та розвитку  нейрологопедичних досліджень: клінічний аспект // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип.9, у 2 т. / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017. – 322 с. – С.184-200.

У статті розкрито актуальність впровадження трансдисциплінарного підходу в організації нейрологокорекційної допомоги в Україні, завдяки якому проблема порушення матиме цілісний медико-психолого-педагогічний характер, що сприятиме постановці достовірного логопедичного діагнозу та прийняттю кваліфікованого рішення щодо розробки напрямків нейрологокорекційної діяльності. Аналіз теоретико-методологічних і практичних даних експериментальних досліджень вітчизняних науковців дозволив окреслити систему діагностики мовленнєвих патологій первинного ґенезу з урахуванням нозологічного та структурно-компонентного підходів. У статті здійснено спробу в обґрунтуванні та розкритті структури  цілісної системи діагностики порушень комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтогенезу; висвітлено деякі принципи організації діагностичної роботи. Автор статті детально розкриває процедуру проведення діагностики порушень розвитку комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтогенезу, що охоплює VІ етапів: клінічний, лого-анамнестичний, нейропсихологічний, психолінгвістичний, психофізіологічний та логопедичний. Акцентує увагу на важливості та необхідності вивчення та висвітлення симптомологічного та синдромологічного підходів до діагностики комунікативно-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтогенезу.

Ключові слова: діагностика, комунікативно-мовленнєва діяльність, діти дошкільного віку, мовленнєвий дизонтогенез.

Статистика кількість переглядів1868 кількість завантажень1012