index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Левицький В.Е. - Збагачення лексичного запасу учнів молодших класів з порушеннями розумового розвитку зображувальними засобами на уроках мови та читання

04.03.2019

Відомості про автора: Левицький Вадим Едуардович – кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри логопедії та спеціальних  методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського Національного університету  імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів питання спеціальних методик української мови і ручної праці.

Стаття містить результати теоретичного обґрунтування методичних шляхів збагачення лексичного запасу учнів молодшого шкільного віку з порушеннями розумового розвитку зображувальними засобами на уроках мови та читання.

Вивчення лексики в освітньо-пізнавальному аспекті забезпечує системний підхід у засвоєнні лексичних понять, дозволяє знайомити учнів зі словом, як одиницею лексичної системи, зі значенням(и) слова, вивчати граматику на лексичній основі, доводити існуючі зв’язки між лексикою та іншими складовим мови та мовлення. Одним з найважливіших завдань розвитку мовлення у початковій школі є спрямування та впорядкування (систематизація) словникової роботи, виділення основних напрямків та їх обгрунтування, управління процесом збагачення лексичного фонду школярів.

Обмеженість активного словникового запасу у дітей з порушеннями розумового розвитку, що навчаються у початковій школі, а також їх невміння відбирати зі свого словника і правильно використовувати у мовленні слова, найбільш доречні й точні для даного висловлювання, є однією з причин численних і різноманітних помилок, які учні допускають у висловлюваннях і письмових роботах. Усунути ці недоліки і тим самим значно підвищити рівень мовленнєвої культури дітей можливо якщо буде систематично і планомірно проводитися робота із збагачення, уточнення та активізації  словника. 

Ключові слова: словник, словникова робота, порушення розумового розвитку, лексика, діти молодшого шкільного віку, методика.

Статистика кількість переглядів1855 кількість завантажень738
Ще статті цього автора