index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Колишкін О. В. - Історичні аспекти розвитку адаптивної фізичної культури для осіб із розумовою відсталістю

02.03.2019

Відомості про автора: Колишкін Олександр, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Суми, Україна. У колі наукових інтересів: розвиток рухової сфери осіб з обмеженими можливостями засобами адаптивної фізичної культури.

Відомості про наявність друкованих статей. 1. Колишкін О. В. Використання засобів адаптивного фізичного виховання у процесі розвитку рухової сфери учнів з інтелектуальними порушеннями / О. В. Колишкін // Вісник Чернігівського ДПУ імені Т. Г. Шевченка. Вип. 81 [за заг. ред. М. О. Носко]. – Чернігів : ЧДПУ, 2010. – 724 с. (Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт). – С. 241–244. 2. Колишкін О. В. Розвиток рухової сфери дітей з інтелектуальними порушеннями засобами адаптивного фізичного виховання / О. В. Колишкін // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2015. – № 4 (76) – С. 58–63. 3. Колишкін О. В. Педагогічні аспекти використання засобів адаптивного фізичного виховання для розвитку рухової сфери розумово відсталих учнів / О. В. Колишкін // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі»]. (Суми, 18 квітня 2018 р.) – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 17–21.

У статті проаналізовано історичні аспекти розвитку адаптивної фізичної культури для осіб із розумовою відсталістю. Увага акцентується на вивченні історичних етапів становлення зазначеної галузі, спрямованої на зміцнення здоров’я, досягнення необхідного рівня працездатності і адаптації осіб означеної нозології до суспільства як у нашій країні, так і за кордоном. Обґрунтовано популярність спеціального олімпійського руху, який стимулює розвиток і використання засобів фізичної культури і спорту для людей із розумовою відсталістю. Історичний досвід впровадження адаптивної фізичної культури для даних осіб показав, що людям, які мають розумову відсталість, заняття фізичними навантаженнями приносять велике задоволення і сильний емоційний заряд бадьорості, стимулюють розвиток особистісних якостей, призводять до демонстрації ними високих спортивних результатів. Наголошується, що спеціальний олімпійський рух є ефективним засобом соціальної інтеграції, сприяє розвитку корекційно-компенсаторних функцій у осіб із розумовою відсталістю, що дозволяє особам означеної нозології краще адаптуватися до суспільного життя.

Ключові слова: історичні аспекти, адаптивна фізична культура, розвиток, особи із розумовою відсталістю, спорт.