index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Дроздова Н.В., Соловьева О.П. -- К проблеме диагностики графомоторных умений детей с нарушениями речи

02.03.2019

Сведения об авторах: Дроздова Нина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии Института инклюзивного образования Учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», Минск, Республика Беларусь. Научные интересы: проблема формирования речевой активности, связной речи и подготовки к обучению в школе детей с общим недоразвитием речи.  Соловьева Оксана Петровна, старший преподаватель кафедры логопедии Института инклюзивного образования Учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», Минск, Республика Беларусь. Научные интересы: проблема коррекции нарушений речи в условиях близкородственного билингвизма, особенности логопедической работы с белорусскоязычными детьми.    

Статтю присвячено проблемі вивчення графомоторних умінь у дітей з порушеннями мовлення. Перераховуються умови підготовленості дитини до оволодіння навичкою письма. Вказуються концептуальні положення дослідження графомоторних умінь. Описуються особливості розвитку графомоторних умінь у дітей, розкриваються причини труднощів оволодіння навичкою письма. Аналізуються тенденції у вивченні поняття «графомоторні вміння»; розкриваються групи графомоторних умінь (вміння утримувати пише інструмент, певне положення корпусу, рук; вміння, пов'язані з виробленням якості руху; вміння, що забезпечують передачу просторових властивостей предметів; вміння виконувати графічні рухи з інтересом, захоплено, без підвищеної напруженості). Розглядаються методики діагностики графомоторних умінь. Особлива увага приділяється опису графічних помилок, характерних для дітей з порушеннями писемного мовлення.

Ключовi слова: графомоторні вміння, діагностика, діти з порушеннями мови, навчання письму