index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Калацей І.В - Организационно-содержательные аспекты деятельности специалистов психолого-медико-педагогических комиссий по дифференциальной диагностике речевых нарушений

02.03.2019

Сведения об авторе: Калацей Ирина Викторовна, магистрант кафедры логопедии Института инклюзивного образования УО «Белорусский государственный университет им. Максима Танка», Минск, Республика Беларусь. В сфере научных интересов проблема дифференциальной диагностики речевых нарушений, организационно-содержательные аспекты деятельности психолого-медико-педагогической комиссии.

У статті викладені результати дослідження практики роботи спеціалістів психолого-медико-педагогічных комісій про організаційно-змістовних аспектів проведення диференціальної діагностики мовних порушень у дітей молодшого дошкільного віку. Актуальність даної проблеми обумовлена у зв'язку зі значним збільшенням числа дітей раннього і молодшого дошкільного віку з відхиленнями в мовному розвитку різного ступеня вираженості і різного етіопатогенезу. У ході дослідження отримані результати про застосовування діагностичному інструментарії при обстеженні дітей молодшого дошкільного віку, значущих критеріїв оцінки лексичної сторони мови, граматичного ладу, вимовний сторони і рівня розвитку зв'язного мовлення дітей молодшого дошкільного віку, варіативних стратегій побудови процесу обстеження, характер утруднень в ході діагностики дітей даної вікової категорії. Отримані результати дозволяють говорити про необхідність подальшого удосконалення організаційно-змістовних аспектів діяльності ПМПК про диференційну діагностику мовних порушень дітей молодшого дошкільного віку.

Ключові слова: диференціальна діагностика, психолого-медико-педагогічна комісія, мовні порушення, діти дошкільного віку.