index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гаяш О.В. - Основні аспекти діяльності вчителя-олігофренопедагога в сучасних умовах

01.03.2019

Відомості про автора: Гаяш Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації ДВНЗ «Ужгородського національного університету», Ужгород, Україна. У колі наукових інтересів: проблема організації корекційної роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями,  формування у них навчально-практичної діяльності.

У статті зазначено завдання професійної соціально-педагогічної діяльності вчителя-дефектолога (олігофренопедагога), зокрема: модернізація і педагогізація соціокультурного середовища, надання компетентісної допомоги у процесі соціального формування особистості дитини з порушеннями інтелектуального розвитку. Подано вимоги до професійної діяльності вчителя-дефектолога (орієнтація на соціальний прогрес, врахування змін у суспільстві, вироблення нового педагогічного мислення, творче дослідження передового педагогічного досвіду та інновацій у галузі корекційної освіти, неперервне удосконалення своєї педагогічної майстерності). Охарактеризовано функції, які найбільш повно розкривають діяльність педагога-дефектолога. Професійна діяльність вчителя-дефектолога включає в себе різні види соціально-педагогічної, реабілітаційної, консультативно-діагностичної, психотерапевтичної, корекційної діяльності. Розкрито соціальне значення професії вчителя-дефектолога у суспільстві.

Ключові слова: вчитель-дефектолог, професійна діяльність, інклюзивне навчання, діти з інтелектуальними порушеннями, корекційно-педагогічна робота.

Статистика кількість переглядів2060 кількість завантажень906