index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №12 (2019)

Савінова Н.В. - Змістова та рівнева характеристики готовності майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища
Савінова Н.В. - Змістова та рівнева характеристики готовності майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища
Відомості про автора: Савінова Наталія, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, Миколаїв, Україна. У колі наукових інтересів: проблема диференційованої логокорекції порушень мовленнєвої діяльності...
Саранча І.Г., Мельник Л.В., Ілініч С.Ю. - Психологічний аспект захисту студентської молоді з особливими освітніми потребами в Україні
Саранча І.Г., Мельник Л.В., Ілініч С.Ю. - Психологічний аспект захисту студентської молоді з особливими освітніми потребами в Україні
Відомості автора: Саранча Ірина Григорівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського, голова правління Вінницької міської організації соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Парос...
Сімко А.В. - Особливості діагностики та корекції психомоторного розвитку дошкільників з інтелектуальними порушеннями на заняттях фізичного виховання
Сімко А.В. - Особливості діагностики та корекції психомоторного розвитку дошкільників з інтелектуальними порушеннями на заняттях фізичного виховання
Відомості про автора: Сімко Алла Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У статті розглянуто особливості проведення діагностики і коре...
 Товстоган В.С. - Обгрунтування змісту загальнотрудових якостей і ціннісних ставлень в системі формування професійно-трудової компетентності в учнів спеціальної школи
Товстоган В.С. - Обгрунтування змісту загальнотрудових якостей і ціннісних ставлень в системі формування професійно-трудової компетентності в учнів спеціальної школи
Відомості про автора: Товстоган Володимир Святославович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету, Херсон, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції дітей з порушенням інтелектуального розвитку різного віку, проблематика трудового...
Утьосов Я.А. - Формування соціальної компетентності у підлітків з інтелектуальними порушеннями
Утьосов Я.А. - Формування соціальної компетентності у підлітків з інтелектуальними порушеннями
Відомості про автора: Утьосов Ян Андрійович, аспірант кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: організація корекційної діяльності педагога в умовах спеціал...
Утьосова М.М. - Діагностика сприймання простору в дошкільників з інтелектуальними порушеннями
Утьосова М.М. - Діагностика сприймання простору в дошкільників з інтелектуальними порушеннями
Відомості про автора:  Утьосова Марія Михайлівна, аспірант кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна.У колі наукових інтересів: організація корекційно-педагогічної діяльності педагога ...
Ферт О.Г. - Освітній та соціальний компоненти комплексного підходу до організації інклюзивного простору
Ферт О.Г. - Освітній та соціальний компоненти комплексного підходу до організації інклюзивного простору
Відомості про автора: Ферт Ольга Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, Україна. У колі наукових інтересів: навчання дітей з розладами поведінки та емоц...
Хохліна О.П. - Сутність формування загальнотрудових умінь у школярів з недостатніми інтелектуальними можливостями
Хохліна О.П. - Сутність формування загальнотрудових умінь у школярів з недостатніми інтелектуальними можливостями
Відомості про автора: Хохліна Олена Петрівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету, Київ, Україна. Відомості про наявність друкованих статей: Хохліна О.П.  До проблеми формування діяльності школярів в умовах спеціального ...
Чопік О.В. - Ставлення педагогів до інклюзивного навчання дітей з розладами спектру аутизму
Чопік О.В. - Ставлення педагогів до інклюзивного навчання дітей з розладами спектру аутизму
Відомості автора: Чопік Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психолого-педагогічний супровід дітей з ООП в умовах закладу загальної середньої освіти з інклюзивним на...
Яковлева С.Д., Федорова Т.М. - Стан сформованості емоційної сфери в дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями
Яковлева С.Д., Федорова Т.М. - Стан сформованості емоційної сфери в дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями
Відомості про авторів: Яковлева Світлана Дмитрівна, доктор психологічних наук, завідувач кафедри корекційної освіти  Херсонського державного університету, професор кафедри, Україна. В колі наукових інтересів: проблеми психофізіологічного та психологічного  розвитку дітей з порушеннями різних нозолог...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43


Рецензенти:

 • М.І. Супрун доктор педагогічних наук, професор кафедри психопедагогіки
  Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
 • Є.М. Кулеша доктор габілітований, Академія Спеціальної Педагогіки ім.Марії Гжегожевскої, Варшава, Республіка Польща.
 • В.М. Лабунець доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету
  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія

 • В. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН
  України;
 • О. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (голова редакційної колегії);
 • С. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (науковий редактор);
 • Є. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 •  А. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • М. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Рецензійна колегія

 • М. Букун, доктор наук, професор (Молдова);
 • Н. Гаврилова, доктор філософії, доцент (Україна);
 • О. Глоба, доктор наук, професор (Україна);
 • Д. Дікінсон, доктор наук, професор (США);
 • І. Кобель, доктор наук, доцент (Україна);
 • Е-М. Кулеша, доктор наук, професор (Республіка Польща);
 • Я. Лащік, доктор наук, професор (Республіка Польща);
 • Т. Лісовська, доктор наук, професор (Республіка Беларусь);
 • А. Раку, доктор наук, професор (Молдова);
 • М. Танаш, доктор наук, професор (Республіка Польща);
 • С. Яковлева, доктор наук, професор (Україна).

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол No 11 від 26 листопада 2018 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 12 / за ред. О.В. Гаврилова, В.М. Синьова– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2018. – 358 с.

ISSN 2413-2578

ICV 2016: 53.06

DOI 10.32626 / 2413-2578.2018-12.5-19

У збірнику висвітлюються питання спеціальної освіти, представлено широкий спектр
наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані
особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та
реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в
умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання
та сімейного виховання. Збірник включено до переліку видань МОН України, у якому можуть
друкуватись статті з корекційної педагогіки (13.00.03) та спеціальної психології (19.00.08).
Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз данних Index Copernicus,
Scholar Google.
Адресується спеціалістам в галузі спеціальної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто
цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки, спеціальної
психології та інклюзивної освіти.

ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63

DOI 10.32626 / 2413-2578.2018-12.5-19

Наказом Міністерства освіти і науки України під No455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

УДК 376 (082)

ББК 74.30