index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Хохліна О.П. - Сутність формування загальнотрудових умінь у школярів з недостатніми інтелектуальними можливостями

05.03.2019

Відомості про автора: Хохліна Олена Петрівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету, Київ, Україна.

Відомості про наявність друкованих статей: Хохліна О.П.  До проблеми формування діяльності школярів в умовах спеціального освітнього закладу / Хохліна О.П.   // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [за ред. О.В.Гаврилова, В. І. Співака]. – Вип. XХШ в трьох частинах, частина 1. – Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2013. –  С.379-389.; Хохліна О.П. Формування діяльності як засіб соціалізації учнів з порушеннями інтелектуального розвитку / О.П.Хохліна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 30. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С.332-338.

 Формування загальнотрудових умінь у школярів – це становлення у них діяльності, що розглядається необхідною умовою їхньої підготовки до самостійного життя та корекції у них недоліків розвитку. Одним з продуктивних напрямів формування діяльності у суб?єкта є засвоєння ним етапів виконання завдання як її одиниці. Розв?язання кожного трудового (як і навчального) завдання здійснюється за етапами: аналіз завдання  (умов діяльності), планування та організація виконання завдання, власне виконання та самоконтроль.  Здійснення діяльності за зазначеними складовими свідчить про сформованість у школяра загальнотрудових умінь, а їх навчання – це навчання загального вміння навчатись і працювати. Найбільш успішно формування таких умінь здійснюється в умовах спеціально організованого педагогічного процесу.

У статті представлено результати теоретико-емпіричного дослідження дослідження з проблеми визначення сутності формування загальнотрудових умінь у школярів з недостатніми інтелектуальними можливостями у процесі трудового навчання.

Ключові слова: діяльність, формування загальнотрудових умінь, школярі з недостатніми інтелектуальними можливостями.

Статистика кількість переглядів803 кількість завантажень213