index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Бугера Ю.Ю. - Теоретико-методологічні аспекти формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти

01.03.2019

Відомості про автора: Бугера Юлія Юріївна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування уваги у молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку.

 

У статті розкрито сутність понять «компетентність», «професійна компетентність», «професійно-термінологічна компетентність». Розглянуто особливості формування термінологічної компетентності як обов’язкової складової мовленнєвої культури логопеда. Зокрема, автором розглядаються, що система загальних і професійних знань є а важливою складовою конкурентоспроможного фахівця, а рівень його фахового мовлення передбачає майстерне володіння термінологічною лексикою.

Проаналізовано проблему формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх фахівців у наукових працях вітчизняних і закордонних науковців. Простежено сучасний стан сформованості досліджуваної компетентності в студентів педагогічних спеціальностей у закладах вищої освіти.

Результати теоретичного вивчення показали, що термін це спеціальне слово чи словосполучення, що прийняте в професійній діяльності, яке вживається в особливих умовах та входить в систему понять певної галузі професійних знань. Автором окреслено особливості формування основ термінологічної компетенції майбутніх фахівців галузі спеціальної освіти.

Визначено, що знання і володіння специфічною термінологією забезпечить успіх у ситуаціях професійного спілкування, а низький рівень володіння фаховим мовленням унеможливлює адекватне усвідомлення, об’єктивне оцінювання і ґрунтовне засвоєння студентами знань з фахових дисциплін.

Визначено можливі шляхи підвищення ефективності формування термінологічного словника майбутніх фахівців.

Зроблено висновок про те, що зважаючи на виняткову роль термінології в професійній діяльності, важливим є пошук нових методів та організаційних форм навчання студентів закладів вищої освіти.

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, професійно-термінологічна компетентність, термінологія, заклади вищої освіти, професійна діяльність.

Статистика кількість переглядів886 кількість завантажень199