index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Ферт О.Г. - Освітній та соціальний компоненти комплексного підходу до організації інклюзивного простору

05.03.2019

Відомості про автора: Ферт Ольга Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, Україна. У колі наукових інтересів: навчання дітей з розладами поведінки та емоцій (гіперактивний розлад з дефіцитом уваги), формування системи комплексної допомоги дітям з порушеннями психічного розвитку, інклюзивна освіта.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Fert O. Inclusion of Children with Mental Disabilities as an Educational Problem //Fert O/Koni?skie Studia Spo?eczno-Ekonomiczne/ Konin. Poland, 2017,3, nr 4 p. 293—300, DOI [10.30438/ksse.2017.3.4.4]. 2. Ферт
О.Г. Основні закономірності диференційованого підходу до дітей з порушеннями психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі.//Ферт О.Г/ Актуальні питання корекційної освіти. Збірник наукових праць/Кам’янець- Подільский. Медобори 2006. 2017/ Вип.10 с.370-379. 3. Ферт О.Г. Сучасні підходи до проблеми порушень психічного розвитку у дітей //Ферт О.Г./ Науковий часопис (Корекційна педагогіка та спеціальна психологія). НПУ ім. М.П. Драгоманова Випуск 34 с.80-85, 2017.

У статті йдеться про ключові складові імплементації інклюзивного підходу до навчання та соціалізації дітей з особливостями психофізичного розвитку. Аналізується провідний досвід у досягненні основних положень успішного забезпечення навчання дітей з особливими потребами в умовах загальноосвітнього  середовища. Висвітлюються особливості реалізації універсального дизайну у навчанні та диференційованого підходу до побудови навчального процесу в сучасних умовах реформування освітньої політики в Україні. Ключовим моментом у теорії впровадження моделі інклюзивної освіти є готовність самої школи до прийому всіх учнів із їх унікальними потребами та індивідуальними відмінностями, адаптація педагогічних підходів, організація та планування навчального процесу згідно з особливостями кожного учня.

Ключові слова: інклюзивний підхід, універсальний дизайн у навчанні, диференційоване викладання

Статистика кількість переглядів908 кількість завантажень222