index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Галущенко В.І. - Використання засобів наочного моделювання у корекційно-виховній роботі з дітьми з порушеннями мовлення

01.03.2019

Відомості про автора: Галущенко Вікторія Іванівна, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента кафедри дефектології та фізичної реабілітації Державного закладу "ПНПУ ім. К.Д.Ушинського", м.Одеса, Україна. У колі наукових інтересів: формування просодичного компоненту мовлення у дітей з порушеннями мовлення, особливості корекційно-логопедичної роботи з дітьми з дизартрією, впровадження інноваційних засобів корекцйно-реабілітаційної роботи з дітьми, активізація емоційної лексики у дітей з порушеннями мовлення.

У статті проаналізовано наукові дослідження з проблеми моделювання в мовленнєвому розвитку дітей, розкрито та охарактеризовано різні види моделей, що використовуються у корекційно-виховній роботі з дітьми з порушеннями мовлення. Визначено доцільність застосування методу моделювання, що є основою розвитку розумових здібностей, оволодіння діями заміщення, співвіднесення, засобами основного стимулювання дітей дошкільного віку. Важливим є можливість дитини з мовленнєвою патологією активізувати пізнавально-мовленнєву діяльність через засоби невербального підґрунтя наочних моделей та замінників, використовувати готові наочні моделі-малюнки можна вже на підготовчому етапі корекційно-виховної роботи. Введення наочних моделей в процес навчання дозволяє логопедам більш цілеспрямовано розвивати імпресивне  мовлення дітей, збагачувати їх активний лексикон, закріплювати навички словотворення, формувати й удосконалювати вміння використовувати в мовленні різні конструкції речень, описувати предмети, складати розповідь, співвідносити певні об`єкти та предмети з різними символами та схемами.  Використання наочного моделювання в корекційно-освітній роботі з дітьми, що мають порушення мовлення ефективно впливає на розвиток у дошкільників пам'яті, уваги, уяви, логічного мислення, збагачення словникового запасу і служать додатковим основою для виправлення звуковимови.

Ключові слова: наочне моделювання, діти з порушеннями мовлення, корекційно-виховна робота.

Статистика кількість переглядів1866 кількість завантажень634