index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Луцько К.В. - Передумови формування внутрішнього мовлення у дітей з особливими освітніми потребами в системі спеціального навчання

12.07.2019

Відомості про автора: Луцько Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна. У колі наукових і професійних інтересів: формування мовленнєвої та пізнавальної діяльності у дітей з порушеннями мовлення та слуху.     

Відомості про наявність друкованих статей: Луцько К.В. Розвиток акустичної складової мовлення та її проекція на попередження та подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / К. В. Луцько // Актуальні питання корекційної освіти: зб. наук. праць / за ред. В. М. Синьова, 0. В. Гаврилова. – Кам'янецьПодільський: ПП Медобори-2006, 20І6. – Вип.7 у 2 г. – Том 1. – С. 185196. – (Серія «Педагогічні науки»). Луцько К. В. Технології інтелектуального розвитку обдарованої дитини з особливими потребами в системі сучасної спеціальної освіти / К. В. Луцько // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави: матеріали VII Міжнародної наук.практ. конф., 16-20 вересня 2014 р., м. Київ. – С. 295-302. Луцько К. В. Дослідження показників реакцій мозку на слуховий, зоровий, тактильний, руховий стимули при сприйманні мовлення та предметів засобами енцефалографії / К. В. Луцько // Актуальні питання корекційної освіти: зб. наук. Праць: вип. 9, у 2 т. / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017. – Т.1.-326 с. Луцько К.В. Розвиток довербального мислення у дитини з особливами освітніми потребами, його корекційний потенціал та можливості практичної реалізації. / К. В. Луцько // Актуальні питання корекційної освіти: зб. наук. Праць: вип. 9, у 2 т. / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2018. – Т.1.-326 с.

 У статті подано результати теоретичних та практичних досліджень, спрямованих на пошук резервів психічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах порушення слухової функції та мовлення при збереженому інтелекті. Важливою інституцією психічного розвитку дитини з особливими освітніми потребами є її внутрішнє мовлення, яке бере участь у всій психічній діяльності дитини, більшою чи меншою мірою, пов'язане з усіма психічними функціями, супроводжуючи когнітивні і мисленнєві процеси. Проте внутрішнє мовлення пов’язане з розвитком мовлення (імпресивного і експресивного), яке у дитини з сенсорними і мовленнєвими порушеннями відсутнє або збіднене. В умовах, коли страждає і затримується розвиток мовленнєвої системи, а отже і формування внутрішнього мовлення, у компенсаторно-корекційному впливі на дитину з особливими освітніми потребами дієвою залишається доступна їм практична діяльність, при відповідній організації якої можливо забезпечити передумови розвитку її логічного мислення, здатності до прогнозування змісту діяльності, як бази для розвитку внутрішнього мовлення. Спеціальні методики активізації артикуляційних умінь та навичок на основі піктограм, складоритмічних вправлянь, розвитку словеснологічної пам`яті дітей з особливими освітніми потребами, їх здатності до сприймання усного мовлення, пришвидшать оволодіння мовленням (в тому числі і внутрішнім) на основі усвідомленої логіки практичної діяльності.

Ключові слова: психічний розвиток  дитини, навчання, зовнішнє, внутрішнє мовлення, сенсорні системи.

Статистика кількість переглядів1074 кількість завантажень558