index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №14 (2019)

Мога М.Д. - Корекційна стретегія у фізичному вихованні дітей раннього віку зі спастичним типом рухових порушень
Мога М.Д. - Корекційна стретегія у фізичному вихованні дітей раннього віку зі спастичним типом рухових порушень
Відомості про автора: Мога Микола Данилович, кандидат педагогічних наук, докторант кафедри ортопедагогікі, ортопсихології та реабілітології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема порушень опорно-рухового апарату дошкільників,...
Поліковські М. - Вивчення творчо-практичного компоненту образного мовлення в молодших учнів зі зниженим і з нормальним зором
Поліковські М. - Вивчення творчо-практичного компоненту образного мовлення в молодших учнів зі зниженим і з нормальним зором
Відомості про автора: Поліковські Марина, аспірант кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: питання розвитку мовлення дітей з порушеннями зору.  Відомості про наявність друкованих стате...
Притиковська С.Д. - Теоретичні та методичні аспекти розвитку темпоритму мовлення засобами музично-ритмічного та фізичного виховання
Притиковська С.Д. - Теоретичні та методичні аспекти розвитку темпоритму мовлення засобами музично-ритмічного та фізичного виховання
Відомості про автора: Притиковська Світлана Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Одеса, Україна. У колі наукових інтересів: корекційний вплив розвитку координац...
Сімко А.В. - До питання про особливості психомоторної активності і структура рівнів побудови рухів на прикладі дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
Сімко А.В. - До питання про особливості психомоторної активності і структура рівнів побудови рухів на прикладі дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
Відомості про автора: Сімко Алла Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми корекції психомоторного ро...
Свідерська М.М. - Програма розвитку розуміння мовлення учнями другого класу з комплексними порушеннями психофізичного розвитку
Свідерська М.М. - Програма розвитку розуміння мовлення учнями другого класу з комплексними порушеннями психофізичного розвитку
Відомості про автора: Свідерська Марина Михайлівна, аспірант Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема розуміння усного мовлення дітьми з аутизмом молодшого шкільного віку. Відомості про наявність друко...
Сербова О.В., Лопатіна Г.О., Цибуляк Н.Ю. - Емоційне вигорання спеціального педагога
Сербова О.В., Лопатіна Г.О., Цибуляк Н.Ю. - Емоційне вигорання спеціального педагога
Відомості про авторів: Сербова Ольга, кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету, Бердянськ, Україна. У колі наукових інтересів: емпаурмент і селф-емпаурмент в роботі психолога з педагогами. Лопатіна Ганна, канди...
Синиця А.О. - Актуальність логопедичного супроводу дітей раннього віку з церебральним паралічем у сучасному соціумі.
Синиця А.О. - Актуальність логопедичного супроводу дітей раннього віку з церебральним паралічем у сучасному соціумі.
Відомості про автора: Синиця Аліна Олександрівна – аспірант кафедри логопедії та логопсихології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна. У колі наукових інтересів: логопедичний супровід дітей з психофізичними порушеннями, корекційно-абілітаційна робота з ді...
Скрипник Т.В. - Специфіка реалізації міждисциплінарного командного супроводу в інклюзивному освітньому середовищі України
Скрипник Т.В. - Специфіка реалізації міждисциплінарного командного супроводу в інклюзивному освітньому середовищі України
Відомості про автора: Скрипник Тетяна, доктор психологічних наук, професор кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна. Коло наукових інтересів: системна допомога дітям з аутизмом, стандарти психол...
Таран О.П. , Лісайчук А.С. - Особливості емоційної компетентності дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Таран О.П. , Лісайчук А.С. - Особливості емоційної компетентності дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Відомості про авторів: Таран Оксана, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології, колекційної та інклюзивної освіти Київського Університету імені Бориса Грінченка, Україна. У колі наукових інтересів: питання розвитку та формування самосвідомості, психологічної картини світу та...
Федоренко С.В., Гребенюк Т.М., Синьова Є.П., Федоренко І.В. - Вивчення орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів 6-7 класів зі зниженим зором в умовах інклюзивного навчання
Федоренко С.В., Гребенюк Т.М., Синьова Є.П., Федоренко І.В. - Вивчення орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів 6-7 класів зі зниженим зором в умовах інклюзивного навчання
Відомості про авторів: Федоренко Світлана, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії та логопсихології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: розвиток методики навчання мови дітей з порушеннями зору. Гребенюк Т...
Федорчук Л.П. - До питання формування психолого-педагогічних компетентностей медичних сестер
Федорчук Л.П. - До питання формування психолого-педагогічних компетентностей медичних сестер
Відомості про автора: Федорчук Лілія Петрівна, аспірант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, факультет спеціальної та інклюзивної освіти, кафедра спеціальної психології та медицини м. Київ, Україна  У статті висвітлено актуальні проблеми сьогодення, як реформування системи...