index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Притиковська С.Д. - Теоретичні та методичні аспекти розвитку темпоритму мовлення засобами музично-ритмічного та фізичного виховання

13.07.2019

Відомості про автора: Притиковська Світлана Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Одеса, Україна. У колі наукових інтересів: корекційний вплив розвитку координаційних здібностей на розвиток мовлення дітей; нейропсихологічні засади формування рухової та мовленнєвої діяльності. 

Відомості про наявність друкованих статей. Притиковська С.Д. Сучасні уявлення про координацію рухів та її роль у загальному розвитку / С.Д. Притиковська // Збірник наукових праць Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака.– Вип. ІХX. В двох частинах, частина І. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори – 2006, 2012. С.223-231.; Притиковська С.Д. Використання кінезотерапії у логопедичній практиці / С.Д. Притиковська // Актуальні питання корекційної освіти (педагогичні науки). Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В.Гаврилова. – Вип. V. В 2-х т., том 2. – Кам’янецьПодільський: ПП Медобори – 2006, 2015. С.238-251. ; Притиковська С.Д. Використання в корекційно - логопедичних цілях розвитку координаційних здібностей у дітей з мовленневими порушеннями. / С.Д. Притиковська // Актуальні питання корекційної освіти (педагогичні науки). Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Вип. 9. В 2-х т., том 2. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори – 2006, 2017. С.201-210

 Зміст статті розкриває сутність методики розвитку темпоритму мовлення у дошкільників за допомогою степ-гімнастики та мовленнєво-ритмічних ігор на клавесах (ударному інструменті). Недостатність мовленнєво-рухових й мовленнєво-слухових функцій гальмує як своєчасний мовленнєвий розвиток, формування мовленнєвої компетенції, так і становлення особистості. У зв'язку з цим виникла необхідність включення в систему корекційно-профілактичної роботи, логоритмічних занять, що покращить рівень розвитку мовленнєвої компетентності дітей. Розроблена нами методика корекційної роботи передбачає поєднання традиційних методів логопедичної ритміки та інноваційних прийомів, зокрема використання вправ на степах та клавесах. Іновацією є те, що на логоритмічних занятях використовуються елементи степ - аеробіки. Це ритмічні рухи вгору і вниз по спеціальній степ-платформі, які супроводжуються текстом у віршованій формі. Зазначена методика складається з трьох етапів, що розраховані на молодший, середній та старший дошкільний вік. Вправи кожного з етапів розроблено відповідно до поступового ускладнення запропонованих для засвоєння навиків. На першому етапі діти вивчають кроки на плоскій поверхні та засвоюють основні прийоми відстукування на клавісах. На другому етапі діти навчаються поєднанню кроків під ритм різної складності, техніці кроків на степ-платформах, засвоєнню відстукування ритмічного рисунку різної складності. На третьому етапі діти навчаються інтеграції рухів на степах та клавесах сумісно з мовленням. Розвиток мовлення відбувається в русі і з позитивними емоціями. Все це разом дає як корекційний, так і розвивальний та оздоровчий ефект.

Ключові слова: степ-гімнастика, музично-ритмічні ігри, ігри на клавесах, розвиток темпоритму мовлення.

Статистика кількість переглядів880 кількість завантажень605