index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Сімко А.В. - До питання про особливості психомоторної активності і структура рівнів побудови рухів на прикладі дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

13.07.2019

Відомості про автора: Сімко Алла Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми корекції психомоторного розвитку та дослідження психомоторної активності дітей дошкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку. 

Відомості про наявність матеріалів по темі статті: Сімко А.В. Особливості розвитку психомоторної активності дітей. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип.9, у 2 т. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017. – Т.2. (Index Copernicus). Сімко А.В. До питання про особливості психомоторних дій у дітей молодшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями психофізичного розвитку. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип.10, у 2 т. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017. – Т.2. (Index Copernicus). Сімко А.В. Особливості діагностики та корекції психомоторного розвитку дошкільників з інтелектуальними порушеннями на заняттях фізичного виховання. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип.12, у 2 т. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2018. – Т.2. (Index Copernicus).

 У статті розглянуті особливості становлення розуміння психомоторної активності особистості в психологічній науці. Проведено теоретичний аналіз наукових досліджень щодо проблеми психомоторної активності дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Визначено, що у фізичній активності людини виділені рівні побудови рухів взаємодіють за принципом динамічної субординації. Описано можливості кожного з рівнів побудови рухів. Рівень А (найнижчий) – філогенетично сформувався першим і онтогенетично дозріває першим. Рівень А моторних можливостей має дуже мало. Рівень В – співдружніх рухів і стандартних штампів. Моторні можливості рівня В проявляються насамперед, де цей рівень є провідним. Рівень С – просторового поля. Він отримує інформацію як про зміни в м’язах і суглобах, рівновагу, так й інформацію з зорових аналізаторів. Рівень D – рівень предметної дії. Основним його завданням є дії з предметами, вирішення смислових завдань дій. Рівень Е – найвищий рівень, є тільки в людини. Запропоновано підходи до корекції психомоторної активності у дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Зроблено висновок, що орієнтувально-дослідницька діяльність на кожному рівні побудови рухів і при об’єднанні рухів в ієрархію є кожен раз неповторним функціональним органом, який поєднує в собі моторику і психіку.

Ключові слова: суб’єкт, активність психіки, психомоторика, діти з порушеннями психофізичного розвитку, корекційне завдання.

Статистика кількість переглядів702 кількість завантажень387
Ще статті цього автора