index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Левицький В.Е. - Формування графомоторних вмінь у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями розумового розвитку

07.01.2020

Відомості про автора: Левицький Вадим Едуардович – кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янецьПодільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів: питання спеціальних методик української мови і ручної праці. 

Відомості про наявність друкованих статей. 1.Левицький В.Е. Окремі педагогічні аспекти пропедевтичної підготовки дошкільників з порушеннями розумового розвитку до письма як інтегральної характеристики готовності до шкільного навчання / В.Е. Левицький. – Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». (2018) №16. Хмельницький: ХІСТ, С.88-92. 2. Левицький В.Е. Формування графомоторних вмінь у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями розумового розвитку. Стаття містить опис стану сформованості графомоторних вмінь у дітей з порушеннями розумового розвитку молодшого шкільного віку, опис труднощів, основних причин їх виникнення у процесі формування та окремі рекомендації методичного характеру спрямовані на покращення якісних показників вказаного педагогічного процесу.

Графічні помилки і труднощі, що виникають в учнів у процесі письма є наслідком низького рівня розвитку: пізнавальної діяльності, процесу сприймання (уповільненість, неточність, фрагментарність, труднощі виділення елемента і ін.). На уповільнення переробки інформації у процесі сприймання впливають: низька швидкість здійснення перцептивних операцій, недостатня сформованість образів-уявлень, їх нечіткість та неповнота. Недосконалість процесу переробки сенсорної інформації, неповноцінність просторового аналізу і аналітикосинтетичної діяльності учнів вказаної нозології, ускладнюють співвіднесення виділеної форми із зоровим образом літери. Це призводить до слабкого контролю за графічною стороною письма, що підтверджує необхідність вдосконалення методики формування графомоторних вмінь та їх переведення у навичку в дітей з порушеннями розумового розвитку молодшого шкільного віку.

Ключові слова:діти молодшого шкільного віку, порушення розумового розвитку, графомоторні вміння, письмо, урок, методика .
 

Статистика кількість переглядів1083 кількість завантажень1143
Ще статті цього автора