index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Сімко А.В. - Особливості створення порівнево-збалансованої програми корекції психомоторики молодших школярів з особливими освітніми потребами

01.11.2020

Відомості про автора: Сімко Алла Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми корекції психомоторного розвитку та дослідження психомоторної активності дітей дошкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку.

Відомості про наявність матеріалів по темі статті: 1. Сімко А.В. Особливості розвитку психомоторної активності дітей. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип.9, у 2 т. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017. Т.2 (Index Copernicus). 2. Сімко А.В. До питання про особливості психомоторних дій у дітей молодшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями психофізичного розвитку. Актуальні питання
корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип.10, у 2 т. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017. Т.2
. (Index Copernicus). 3. Сімко А.В. Особливості діагностики та корекції психомоторного розвитку дошкільників з інтелектуальними порушеннями на заняттях фізичного виховання. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип.12, у 2 т. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2018. Т.2. (Index Copernicus).

В статті розглянуто особливості підходу до створення корекційно-розвивальної програми психомоторики дітей з особливими освітніми потребами молодшого шкільного віку. Створення програми було здійснено на основі урахування психомоторних
можливостей суб’єкта активності на різних рівнях побудови рухів. Програма має структуру відповідну рівням побудови рухів і передбачає збільшення орієнтувально-дослідницьких можливостей дітей з особливими освітніми потребами. Проведено теоретичний аналіз наукових досліджень щодо проблеми корекції психомоторики у дітей з особливими освітніми потребами. Визначено, що формування активної особистості в молодшому шкільному віці зумовлюється різними соціальними та психологопедагогічними чинниками, серед яких вагоме місце посідають психомоторні можливості. У психомоторних проявах встановлюється реальний зв’язок дитини з соціальним середовищем в якому і формується особистість. Описано програму, яка реалізує авторську модель організації умов розвитку психомоторних можливостей дітей з особливими освітніми потребами молодшого шкільного віку. Розробку програми було здійснено на основі констатувального експерименту щодо психомоторних
можливостей суб’єкта психомоторної активності на різних рівнях побудови рухів. Програма має чітку структуру, перевірку її ефективності здійснено на експериментальній та контрольній групах дітей. Зроблено висновок, що варіативність смислових завдань та умов їх виконання дозволяє збільшити орієнтувальну активність дитини спрямовану на пошук ефективніших рухів, сенсорних синтезів і центральних механізмів управління психомоторною дією.

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, корекція, психомоторика, порівнево-збалансована програма.

Статистика кількість переглядів428 кількість завантажень241
Ще статті цього автора