index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Ферт О.Г., Ворончак Г.І. - Психологічні особливості міжособистісної взаємодії в інклюзивному середовищі

21.10.2020

Відомості про автора: Ферт Ольга Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, Україна. У колі наукових інтересів: навчання дітей з розладами поведінки та емоцій (гіперактивний розлад з дефіцитом уваги), формування системи комплексної допомоги дітям з порушеннями психічного розвитку, інклюзивна освіта. 

Ворончак Галина Іванівна, магістр спеціальної освіти, голова Золочівського інклюзивно-ресурсного центру, Львівська область. У колі наукових інтересів: практичні засади впровадження інклюзивної форми навчання.

Відомості про наявність друкованих статей. 1. Fert O. Inclusion of Children with Mental Disabilities as an Educational Problem //FertO/Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne/ Konin. Poland, 2017,3, nr 4 p. 293-300, DOI[10.30438/ksse.2017.3.4.4]. 2. Ферт О.Г. Основні закономірності диференційованого підходу до дітей зпорушеннями психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі.// Ферт О.Г / Актуальні питання корекційної освіти. Збірник наукових праць / Кам’янець- Подільский: Медобори-2006. 2017. Вип.10. С.370-379. 3. Ферт О.Г. Сучасні підходи до проблеми порушень психічного розвитку у дітей // Ферт О.Г. / Науковий часопис (Корекційна педагогіка та спеціальна психологія). НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск 34. 2017. С.80-85. 4. Ферт О.Г. Теоретикопрактичні засади соціальної адаптації та корекції поведінки дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваги // Ферт О.Г. / Науковий часопис (Корекційнапедагогіка та спеціальна психологія). НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск 35. 2017. С.79-84.

Однією з умов формування взаємин дітей у колективі інклюзивного класу є позитивне ставлення до спільного навчання вчителів і батьків. Диференціація забезпечує систематизований підхід до навчання різнопланового дитячого колективу та є важливою складовою в плануванні навчального процесу. Метою дослідження є визначення і порівняння потреби у спілкуванні та психологічної атмосфери у класах з традиційним та інклюзивним навчанням. В даному науковому дослідженні було використано наступні діагностичні методики: методика визначення потреби у спілкуванні Ю. Орлова, В. Шкуркіна, Л. Орлової та методика оцінки психологічної атмосфери в колективі А. Філера. Зібрані дані свідчать про те, що діти інклюзивних класів відчувають більш виражену потребу у спілкування, але загалом психологічна атмосфера класів з інклюзивним навчанням є більш сприятливою у порівнянні з традиційними класами, з чого можемо зробити висновок про позитивний вплив запровадження інклюзивної форми навчання на психологічну атмосферу в класі.

Ключові слова: диференційований підхід, потреба у спілкуванні, психологічна атмосфера в колективі, класи з інклюзивним навчанням

Статистика кількість переглядів425 кількість завантажень255