index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Галецька Ю. - Дослідження сформованості навичок одягання у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення

14.10.2020

Відомості про автора: Галецька Юлія, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янецьПодільський, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи з дітьми з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення.

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику. 1.Галецкая Ю. Особенности использования системы пиктограмм в процессе формирования социально-бытовых навыков у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью // Szkola specjalna (czasopismo poswiecone pedagogice specjalnej). 2013. №3. S.184-198. 2. Галецька Ю. Методика формування соціально-побутових навичок у дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю / Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський: ПП. «Медобори-2006», 2015. Вип.V. В 2-х томах. Т.1. С. 47-56.

В статті проаналізовано результати дослідження навичок одягання у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуальних порушень. Ці діти, вступаючи у спеціальний заклад, мають порушення просторового орієнтування, координації рухів,  недостатню сформованість соціальнопобутових навичок, що є важливою умовою існування людини. Однією з
причин такого стану є недостатня увага до формування соціальнопобутових навичок у дітей раннього та дошкільного віку, своєрідність оволодіння ними предметною діяльністю, яка є основою для формування інших видів діяльності. Визначено основні напрямки корекційно-виховної роботи з формування навичок самообслуговування у дітей з інтелектуальними порушеннями: навичок прийому їжі; гігієнічних навичок; навичок одягання та роздягання; побутових навичок. У процесі
дослідження виявлено, що значна частина досліджуваних дітей одягається і роздягається самостійно в завчасно приготований одяг, хоча й часто звертається за допомогою до вихователя, особливо її не потребуючи. З певними труднощами вихованці дитячого будинку зустрічаються при застібанні одягу, який має ґудзики, зав’язуванні поясу, зашнуровуванні взуття.


Ключові слова: дитина з порушеннями розумового розвитку, помірний та тяжкий ступінь інтелектуального порушення, навички одягання, спеціальний заклад.

Статистика кількість переглядів463 кількість завантажень383
Ще статті цього автора