index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Кисличенко В.А. - Інтерактивна взаємодія логопеда з батьками у програмі логопедичного супроводу

15.10.2020

Відомості про автора: Кисличенко Вікторія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, Миколаїв, Україна.

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику: Кисличенко В.А. Логопедичний супровід сім'ї в умовах груп корекції мовлення // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т., т. 1 / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. Кам'янець-Подільский: ПП Медобори-2006, 2016. С.176-185. Кисличенко В.А. Логопедичний супровід сім’ї дитини із затримкою психічного розвитку URL: http://www.ikpp.npu.edu.ua/nch19kpsp/arkhiv/139-naukovyi-chasopys-npu-imeni-m-p-drahomanova-seriia-19-korektsiinapedahohika-ta-spetsialna-psykholohiia-zbirnyk-naukovykh-prats-28 Кисличенко В.А. Розвиток словника засобами образотворчої діяльності у дітей із загальним недорозвитком мовлення URL: http://www.ikpp.npu.edu.ua/nch19kpsp/arkhiv/139-naukovyi-chasopys-npuimeni-m-p-drahomanova-seriia-19-korektsiina-pedahohika-ta-spetsialnapsykholohiia-zbirnyk-naukovykh-prats-36

В статті розглядаються питання реалізації програми логопедичного супроводу сімей дітей-логопатів дошкільного віку. Основними складовими логопедичного супроводу сім’ї визначено: інформування, консультування та логопедичну допомогу.
Неперервність логопедичного супроводу сімей, які виховують дитину з порушеннями мовлення, забезпечується відповідним до вікової періодизації змістом роботи з урахуванням сімейно-суспільної форми виховання. Вихідні параметри, які враховувалися при розробці змісту кожного з періодів програми супроводу: вік дитини; рівень розвитку мовлення; ступінь необхідності та форма логопедичного впливу. Відповідно до основних напрямів та завдань програми логопедичного супроводу, обсяг роботи у кожному віковому періоді поділено на відповідні змісту блоки: інформаційний, діагностичний, консультативний, теоретичний, практичний. Найбільш важливою складовою логопедичного супроводу сімей автор вважає системну, багатоскладову, узгоджену роботу логопеда та сім’ї дитини. Програмою логопедичного супроводу передбачено крім традиційно сталих форм роботи з батьками у системі дошкільної освіти проведення теоретичнопрактичних семінарів «Логошкола для батьків», використання
комп’ютерних технологій. Реалізація пограми логопедичного супроводу забезпечує підвищення ефективності логопедичної допомоги за результатами корекційної роботи. Експериментально доведено доцільність, ефективність та науково-практичну значущість результатів дослідження.

Ключові слова: дитина з порушеннями мовлення, сім’я, батьки, логопедичний супровід, діагностична методика, рівні отовності, взаємодія у логокорекційному процесі.