index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Прядко Л.О. - Особливості реалізації педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу загальної середньої освіти

21.10.2020

Відомості про автора: Прядко Любов Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти та
менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: реалізація інклюзивної освіти в Україні, диференційований підхід, шляхи реалізації індивідуалізації навчання дітей з особливими освітніми потребами,
створення дидактичного середовища в інклюзивному навчальному закладі.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Прядко Л.О. Шляхи забезпечення індивідуалізації навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального закладу/ Л.О. Прядко / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренко, індивідуалізації 2016. С. 246-274. 2. Прядко Л.О. Особливості навчання в інклюзивному навчальному закладі/ Л.О. Прядко / Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. Камянець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. Т.2. С.144-152. 3. Прядко Л.О. Аспекти реалізації індивідуалізації навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти/ Л.О. Прядко / Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 13, у 2 т. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. Камянець-Подільський: ПП Медобори-2006., 2019 Т.2.
С.210-219.

У статті представлено та розкрито особливості здійснення педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами у закладі загальної середньої освіти, зокрема, визначено основні принципи, вимоги та умови здійснення педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Педагогічну підтримку представлено як діяльність професійних педагогів з надання превентивної та оперативної допомоги дітям у вирішенні їхніх індивідуальних проблем, пов’язаних з фізичним і психічним здоров’ям, спілкуванням, з успішним просуванням у навчанні і, нарешті, з життєвим і професійним самовизначенням. Звернено
увагу на те, що здійснювати педагогічну підтримку може вчитель, який має необхідні знання, володіє відповідними особистісними якостями, які притягують до нього учнів. Автор визначає основні питання педагогічної підтримки серед педагогів. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури з проблем педагогічної підтримки та результатів власного
дослідження визначено вимоги до здійснення педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами. 

Ключові слова: педагогічна підтримка, умови,інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, навчальні уміння, заклад загальної середньої освіти.

Статистика кількість переглядів582 кількість завантажень247