index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Барна Х.В., Кашуба Л.В. - Особливості корекції з подолання фонетико-фонематичних порушень у дітей із заїканням

22.06.2021

Відомості про автора: Барна Христина, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти педагогічного факультету Мукачевського державного університету (Україна). У колі наукових інтересів: актуальні питання логопедії, спеціальні методики навчання мови в дошкільній освіті. 

Кашуба Людмила, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини факультету педагогіки та психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (Україна). У колі наукових інтересів: актуальні питання логопедії, методична підготовка студентів спеціальної освіти, формування соціально-економічної компетентності дітей із психофізичними порушеннями.

В статті описані особливості корекційних занять з подолання фонетико-фонематичних  порушень у дітей дошкільного віку із заїканням. Обґрунтовано актуальність організації та розкрито сутність проведення корекційної роботи з подолання фонетичних та фонематичних порушень. Подано методичні рекомендації щодо подолання проблем фонетико-фонематичної сторони мовлення у дошкільників із заїканням. Наголошено про необхідність зменшення ступеня проявів рухових дефектів мовного апарату: спастичного парезу, гіперкінезів, атаксії (ав інших легших випадках – нормалізація тонусу м'язів і моторики артикуляційного апарату); розвивати мовленнєве дихання і голос засобами гри. Рекомендовано для подолання заїкуватості проводити комплексні заняття, використовувати психологічні прийоми (аутотренінг, релаксацію); пальчикову гімнастику, логопедичний масаж, логоритміку, музикотерапію. Проведення логопедичних занять з урахуванням даних рекомендацій дає більший ефект у подоланні порушень мовлення у дошкільників, що заїкаються.

Ключові слова: фонетико-фонематичні порушення, дошкільники, заїкання, корекційна робота, аутотренінг, логоритміка, музикотерапія.