index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Голуб Н.М. - Взаємодія логопеда з батьками дітей при розв’язанні завдань профілактики і корекції в дітей труднощів формування та порушень писемного мовлення

30.06.2021

Відомості про автора: Голуб Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Харків, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми профілактичної та корекційної роботи з молодшими школярами із порушеннями писемного мовлення.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Голуб Н.М. (2020) Особливості організації корекційно-розвивальної роботи з молодшими школярами із загальним недорозвиненням мовлення, затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного навчання. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) / Вип. 15. Режим доступу http://aqce.com.ua/ 2Голуб Н.М. (2019) Дидактичний матеріал з корекції та розвитку писемного мовлення учнів молодшого шкільного віку: навчально-методичний посібник. Ч.1. Вид. 2-е. К.: Видавничий Дім «Слово». 384 с.

Стаття присвячена проблемі організації та проведення роботи з батьками дітей, які мають порушення мовлення та труднощі в засвоєнні освітньої програми. У статті висвітлено роль біологічних та соціальних чинників у виникненні труднощів формування та порушень писемного мовлення.  При виявленні у дитини порушень мовлення логопед має залучати батьків до участі у корекційно-розвивальній роботі. Вже у дошкільній освітній ланці необхідно здійснювати профілактику труднощів формування та порушень писемного мовлення у дітей з високим ризиком їх виникнення у початковій школі (до цієї групи відносяться діти із загальним недорозвиненням мовлення (ЗНМ), затримкою психічного розвитку (ЗПР), синдромом дефіциту уваги і гіперактивністю (СДУГ). Батьки мають усвідомлювати значущість роботи й допомаги реалізовувати такі її напрями при підготовці дитини до школи: корекцію недоліків усного мовлення, розвиток усіх сторін мовленнєвої системи; розвиток уваги, сприймання, пам’яті, мислення, уяви; формування позитивної мотивації навчальної діяльності та її передумов (умінь сприймати, запам’ятовувати, виконувати інструкції, планувати роботу, виконувати її зосереджено, до кінця, орієнтуватися під час роботи на систему правил, діяти за зразком, здійснювати елементарні перевірні дії); формування мовних здібностей, засвоєння на практичному рівні низки лінгвістичних категорій, опанування спеціальними навчальними діями з різними мовними та мовленнєвими одиницями. У початковій школі логопед має пояснити батькам причини та прояви труднощів формування або порушень у дітей писемного мовлення, розкрити зміст, форми, методи та прийоми корекційно-розвивальної роботи. Доцільно залучати батьків до роботи, яка спрямована і на усунення в дітей специфічних помилок у процесі читання та письма, і на корекцію та розвиток у них тих функцій, недостатність яких обумовлює ці помилки.

Ключові слова: труднощі формування та порушення писемного мовлення, консультативна робота логопеда з батьками дітей із
порушеннями мовлення.


Статистика кількість переглядів808 кількість завантажень575
Ще статті цього автора